Sigma

0.-10. klasse | Matematiksystem

Sigma udfases frem mod 1. september 2021
Sigma er et ældre system, der ikke er tilpasset de Forenklede Fælles Mål. Sigma til indskolingen fortsætter, men Sigma til mellemtrin og udskoling udgår. Derfor bliver disse titel ikke optrykt når oplaget er udsolgt.

3 matematiksystemer, der lever op til Fælles Mål

Alinea har tre matematiksystemer, som lever op til Fælles Mål: Format, KonteXt+ og Matematrix (2. udg.). Systemerne har forskellig tilgang til faget, men de indeholder alle:

 • En tydelig faglig progression og inspirerende læringsforløb, der lever op til Fælles Mål
 • En masse digitale ressourcer, fx GeoGebra- og regnearksfiler, faglige film, evaluering, værksteder, arbejdsark, facitlister, Fælles Mål og tegn på læring
 • Tavlebog – den digitale udgave af elevbogen til brug for læreren.
Læs mereLæs mindre

Indskoling, 0.-3. klasse

Før Sigma arbejder eleverne med begreber, der er vigtige i den indledende undervisning i matematik. Der arbejdes med tælleremser til 10, talforståelse, addition 1-10, talskrivning og indledende eksperimentering inden for geometri. Eleverne møder også nogle af de naturfænomener, de ser i deres hverdag, og får lejlighed til at lege og eksperimentere. Eleverne præsenteres på de første sider for frønserne, som er et lille fantasifolkefærd. Samtaler om frønsernes verden fremmer matematiske begreber og sprog. 0. klasse består af en elevbog og lærerens bog.

Sigma for første består af to elevbøger, hvor matematikken præsenteres i faglige opgaver, der tager udgangspunkt i den verden, børnene kender og i samtaleopgaver, der danner grundlag for matematiske begrebsområder, som klassen kan have tilfælles. Sigma for første inddrager forskellige emner i matematikundervisningen. Der fokuseres specielt på emner, der vedrører dagligliv og naturforhold. 

Sigma for anden er tilpasset Fælles Mål. Sigma for anden inddrager forskellige emner i matematikundervisningen med fokus på dagligliv og naturforhold. I elevbøgerne præsenteres matematikken i faglige opgaver, der tager udgangspunkt i den verden, børnene kender, og i samtaleopgaver, som danner grundlag for udvikling af matematiske begrebsområder og matematiske kompetencer. A-sider i elevbøgerne er oplæg til eksperimenterende aktiviteter, hvor matematik indgår i en tværfaglig sammenhæng, og hvor eleverne i samarbejde anvender matematiske metoder og arbejdsformer.

Eleverne udbygger kendskabet til frønserne, deres liv og genvordigheder gennem tegninger i elevbogen og gennem historier, som læreren læser højt fra Lærerens bog.

Læs mere >

< Læs mindre

Mellemtrin, 4.-6. klasse

Sigma for fjerde præsenterer matematikken i faglige opgaver, der tager udgangspunkt i den verden, eleverne kender, og i samtaleopgaver, som danner grundlag for udvikling af matematiske begrebsområder og matematiske kompetencer.

Elevbogen indeholder fem temaer, som gennem måling, beregning og eksperimentering præsenterer matematik i anvendelse.

Dertil kommer "kreative" ekstraopgaver – "nødder" samt et opslagskapitel, der dækker foregående års stof.

Den reviderede udgave af elevbogen har fornyet, grafisk design og nye illustrationer. Indholdet er opdateret til tidssvarende forhold, og en række nye opgaver er tilføjet, herunder en del åbne opgaver, som får eleverne til at undersøge og eksperimentere.

Læs mere >

< Læs mindre

Udskoling 7.-10. klasse

De matematiske emner i syvende klasse er:

 • Geometri
 • Arbejde, fritid og ferie
 • Arkimedes
 • Koordinatsystemet
 • Renter
 • Storebælt.

Dertil kommer "kreative" ekstraopgaver – "nødder" samt et opslagskapitel, der dækker foregående års stof. Den reviderede udgave af elevbogen har fornyet, grafisk design og nye illustrationer. Indholdet er opdateret til tidssvarende forhold, og en række nye opgaver er tilføjet, herunder en del åbne opgaver, som får eleverne til at undersøge og eksperimentere.

Bogens temaer er:

 • Renter
 • Spil
 • Formler
 • Konfirmation
 • Storebæltsforbindelsen
 • Geografi og matematik.

Sigma for ottende inddrager forskellige emner i matematikundervisningen. Der fokuseres specielt på emner, der vedrører dagligliv og naturforhold.

I 3. udgave er det klassiske Sigmakoncept bevaret, men er moderniseret og gjort mere brugervenligt ved en opstramning af layout og en tydeligere opgaveformulering.

Sigma for niende er beregnet til matematikundervisningen i niende klasse og er tilpasset Fælles Mål 2.

Sigma for niende inddrager forskellige emner i matematikundervisningen. Der fokuseres specielt på emner, der vedrører dagligliv og naturforhold.

I 4. udgave er det klassiske Sigmakoncept bevaret, men er moderniseret og gjort mere brugervenligt ved en opstramning af layout og en tydeligere opgaveformulering.

I elevbogen præsenteres matematikken i faglige opgaver, der tager udgangspunkt i den verden eleverne kender og i samtaleopgaver, som danner grundlag for udvikling af matematiske begrebsområder og matematiske kompetencer.

De matematiske emner bliver efter hvert kapitel fulgt op af to repeterende spor – det nemme grønne og det udfordrende blå. Mellem kapitlerne findes der blandede opgaver – de røde sider.

Elevbogen indeholder syv temaer, som gennem måling, beregning og eksperimentering præsenterer matematik i anvendelse.

Temaerne er:

 • Polygoner
 • Det gyldne snit
 • Uligheder
 • Målestoksforhold
 • Formler
 • Boligen
 • Løn og skat
 • Trigonometri
 • Værdipapirer.

I kopimappen findes kopisider knyttet til elevbogen, 10 sæt færdighedsregning, Tip 13-opgaver og facitliste til kopimappen.

Lærerens bog indeholder pædagogiske og metodiske anvisninger, side til side-vejledning, servicesider og test med tilhørende facitliste til brug efter de matematiske emner.

Sigma for tiende har gennemgået en grundig revision. Den gode Sigma-tradition med både et historisk og et samfundsmæssigt perspektiv er bevaret, men bogen er tilrettelagt på en måde, så det ikke forudsætter, at eleverne tidligere er blevet undervist efter Sigma.

Læs mere >

< Læs mindre

Titler i systemet (42)

Choose VAT Option

Uden momsMed moms
IndlæserVent venligst…
Indlæser
Fag
Matematik, Børnehaveklasse
System
Sigma
Niveau
0. klasse
Format
Engangsbog
ISBN
9788774178323
På lager

Sigma

Før Sigma, Elevbog

66,25 kr. 53,00 kr.
Fag
Matematik, Børnehaveklasse
System
Sigma
Niveau
0. klasse
Format
PDF-fil
ISBN
9788723527356
Hent

Sigma

Før Sigma, Lærerens bog, Netadgang

582,50 kr. 466,00 kr.
Fag
Matematik
System
Sigma
Niveau
2. klasse
Format
Engangsbog
ISBN
9788779881068
På lager

Sigma

Sigma for anden, Elevbog A

68,75 kr. 55,00 kr.
Fag
Matematik
System
Sigma
Niveau
2. klasse
Format
Engangsbog
ISBN
9788779881082
På lager

Sigma

Sigma for anden, Elevbog B

68,75 kr. 55,00 kr.
Fag
Matematik
System
Sigma
Niveau
2. klasse
Format
PDF-fil
ISBN
9788723042354
Hent

Sigma

Sigma for anden, Kopimappe, Netadgang

1247,50 kr. 998,00 kr.
Fag
Matematik
System
Sigma
Niveau
2. klasse
Format
PDF-fil
ISBN
9788723527363
Hent

Sigma

Sigma for anden, Lærerens bog A, Netadgang

636,25 kr. 509,00 kr.
Fag
Matematik
System
Sigma
Niveau
2. klasse
Format
PDF-fil
ISBN
9788723527165
Hent

Sigma

Sigma for anden, Lærerens bog B, Netadgang

596,25 kr. 477,00 kr.
Fag
Matematik
System
Sigma
Niveau
5. klasse
Format
Flergangsbog
ISBN
9788779881808
På lager

Sigma

Sigma for femte, Elevbog

210,00 kr. 168,00 kr.