IndlæserVent venligst…
Indlæser
Øjne på dansk

Øjne på dansk

Grundsystem, 3. -7. klasse

Fleksibelt dansksystem til mellemtrinnet

Øjne på dansk er et fleksibelt dansksystem til mellemtrinnet, som du kan bruge samlet, eller som du kan plukke fra og nemt kombinere med andre materialer.

I Øjne på dansk kommer eleverne i 3.-7. klasse til at kaste blikke og lægge ører til mange forskellige tekster. De lytter, læser, diskuterer, skriver og får genrekendskab gennem udfordringer, der giver højt engagement.

Eleverne får med Øjne på dansk fagligheden ‘under neglene’. Når de læser, diskuterer, arbejder med sprog, skriver og præsenterer tekster, får de konkrete redskaber inden for danskfagets kerneområder.

Hvad består Øjne på dansk af?

Øjne på dansk består af:

Tekst og Tanke (elevbøger og lærervejledninger til 4., 5. og 6.-7. klasse)
Tæt på - genrer og sprog (elevbøger til 4.-5. klasse og 6.-7. klasse)
Læs og skriv fagtekster (fordybelseshæfte til 3.-4. klasse)
Tænk før du taler (fordybelseshæfte til 5.-6. klasse).

Elevbøger

Tekst og Tanke har fokus på skriveprocesser og appellerer til engagement, selvstændighed, samarbejde og kreativitet. Skriveprocessen gennemgås – fra ide til udkast til færdig tekst. Omdrejningspunktet er høj faglighed med en legende og fantasifuld tilgang til undervisningen. Tekst og tanke henvender sig til elever i 4., 5. og 6.-7. klasse.

Tæt på – genrer og sprog forener læsningen af skøn- og faglitterære genrer med sprogarbejdet. Bogen henter inspiration fra funktionel grammatik/tekstlingvistik, og den inddrager eleverne i en spændende og meget tekstnær måde at læse og tolke litteratur på. Eleverne finder spor i teksterne, aktiverer deres sproglige bevidsthed og lærer af forfatterne. Tæt på – genrer og sprog henvender sig til elever i 4.-5. klasse og 6.-7. klasse.

Lærervejledninger

Lærervejledningerne gennemgår elevbogens kapitler, så læreren ved, hvilke mål der arbejdes med, kender teori og tanker bag aktiviteterne og kan hente inspiration til fordybelse og progression.

Fordybelseshæfter

Læs og skriv fagtekster. Gennem arbejdet med bogen lærer eleverne at orientere sig i sagprosaens mange teksttyper. De lærer at sortere og vurdere den viden, de præsenteres for, så de kan udvælge relevante oplysninger i forhold til læseformålet. Læs og skriv fagtekster 1 henvender sig til elever i 3.-4. klasse.

Tænk før du taler fokuserer på mundtlighed, og hvordan man formidler, så andre forstår, hvad man siger. Eleverne lærer bl.a. at lave mundtlige oplæg med et klart budskab og at formidle informationer, så andre har lyst til at lytte. Tænk før du taler henvender sig til elever i 5.-6. klasse.

Hvem henvender Øjne på dansk sig til?

Øjne på dansk henvender sig både til de lærere, der ønsker at bruge systemet samlet, og til de lærere, som ønsker at plukke fra systemet og kombinere det med andre materialer.

Læs mere >

< Læs mindre

Hvorfor vælge Øjne på dansk?

  • Eleverne skal lytte, læse, diskutere, skrive og får derved et bredt genrekendskab.
  • Unikke og spændende materialer til kursusforløb, der er interessante og vedkommende for eleverne.
  • Høj faglighed med en legende og fantasifuld tilgang til undervisningen.

Læs mere >

< Læs mindre

  • Materialerne har fokus på skriveprocesser og appellerer til engagement, selvstændighed, samarbejde og kreativitet.
  • Genrer og sprog forener læsningen af skøn- og faglitterære genrer med sprogarbejdet.

Læs mere >

< Læs mindre

Øjne på dansk til mellemtrinnet, 3. -7. klasse

Øjne på dansk består af følgende elevbøger:

Tekst og Tanke er en grundbog, der indeholder mange aspekter af danskfaget. Eleverne kommer igennem mange forskellige genrer som reklamer, artikler, lyrik, scrapbog, ligesom den første del af bogen guider eleverne gennem at tale og lytte, at læse og at skrive. Den sidste del af bogen er dedikeret til planlægning og udførelse af projektarbejde. Tekst og Tanke henvender sig til 4.-7. klasse. 

Tænk før du taler handler om hvordan eleverne formidler informationer mundtligt og laver mundtlige oplæg. Med dette materiale kommer eleverne godt rundt i forskellige mundtlige genrer, ligesom eleverne lærer at argumentere for deres holdninger. Tænk før du taler henvender sig til 5.-6. klasse.

Reklamer – på tryk, film, web og dåse handler om aspekterne ved reklamer, som eleverne møder hver dag i overvældende antal. Derfor er arbejdet med reklamer spændende og relevant for eleverne. Gennem brug af danskfagets redskabskasse kan eleverne arbejde sig bag reklamerne og lære at aflæse dem og forholde sig kritisk. Lever desuden på til Fælles Mål. Reklamer - på tryk, film, web og dåse henvender sig til 3.-4. klasse. 

Læs og skriv fagtekster 1 lærer eleverne at orientere sig i de mange forskellige typer af sagprosatekster, ligesom de også lærer at sortere og vurdere viden og udvælge det mest relevante i forhold til læseformålet. Læs og skriv fagtekster henvender sig til 3.-4. klasse.  

Læs mere >

< Læs mindre

Titler i systemet (2)
Tilpas udvalg
Filtre
Nulstil valg

Denne bog er en flergangsbog til undervisning i dansk i 6.-7. klasse. I Tekst og Tanke til 6.-7. klasse bruger eleverne sproget til at forstå andre og til selv at blive f...

Flergangsbog
Denne bog er en flergangsbog til undervisning i dansk i 6.-7. klasse. I Tekst og Tanke til 6.-7. klasse bruger eleverne sproget til at forstå andre og til selv at blive forstået. De lærer også at argumentere, så de kan overbevise andre om det, de men...
113 , 00 kr.
141 , 25 kr.
113 , 00 kr.
141 , 25 kr.
På lager
160 sider
Udg. dato:
08. jul. 2011

I Lærervejledningen til Tekst og Tanke, 6.-7. klasse gennemgås elevbogens kapitler, så læreren: Ved hvilke mål, der arbejdes med Kender teori og tanker bag aktiviteterne ...

PDF-fil
I Lærervejledningen til Tekst og Tanke, 6.-7. klasse gennemgås elevbogens kapitler, så læreren: Ved hvilke mål, der arbejdes med Kender teori og tanker bag aktiviteterne Kan hente inspiration til fordybelse og progression. ...
600 , 00 kr.
750 , 00 kr.
600 , 00 kr.
750 , 00 kr.
Hent
98 sider
Udg. dato:
27. maj 2012