IndlæserVent venligst…
Indlæser
Ny Prisma

Ny Prisma

Fysik/kemisystem - 7.- 10. klasse

System til fysik/kemi giver eleverne mulighed for at opleve sammenhængen mellem deres dagligdag, verden omkring dem og den fysiske og kemiske virkelighed.

Læs mere >

< Læs mindre

Hvorfor vælge Ny Prisma?

  • Temaopbygningen giver lærer og elever en reel mulighed for i fællesskab at udvælge relevante emner, og det virker motiverende for eleverne i undervisningen.
  • Kombinationen af oplevelser, forundring og viden giver eleverne mulighed for at skabe egne erfaringer gennem spændende øvelser og tankeeksperimenter, og på den måde får eleverne mulighed for at tænke abstrakt.
  • Systemet inviterer til tværfagligt arbejde med bl.a. dansk, historie, biologi og geografi, og sætter dermed fysik/kemi ind i en større begrebsramme for eleverne.

Læs mere >

< Læs mindre

Ny Prisma til udskolingen, 7. -10. klasse

Spiralsystem 
Systemet er opbygget efter spiralprincippet, dvs. at der på alle niveauer opsamles stof og bygges videre på viden fra tidligere klassetrin. Hensigten er at kombinere oplevelser, forundring, fascination og viden med muligheder for at indhøste egne erfaringer gennem øvelser og tankeeksperimenter. Der er lagt vægt på at inspirere til projektarbejde inden for naturfag, og der lægges op til samarbejde med andre fag, bl.a. historie, dansk, biologi og geografi.

Elevbøger 
Elevbøgerne er bygget op om en række temaer om faglige områder. Der er lagt vægt på, at eleverne kan opleve en konkret sammenhæng mellem deres dagligdag og de fysiske og kemiske fænomener, der omgiver dem. Temaerne afsluttes med en opsamling af stoffet under overskriften "Hvad har du lært?"
Elevbøgerne er også tilrettelagt, så den kan udnyttes som opslagsbog og til selvstudier. Ved emner, som støtter hinanden, er placeret en sidehenvisning, og der er angivet med nummer i margenen, hvilke øvelser der hører til det pågældende afsnit. Bøgerne har fyldig indholdsfortegnelse og et stikordsregister, så eleven nemt kan orientere sig. Hvert tema indeholder spots, som uddyber og perspektiverer det faglige indhold. Kopimapperne indeholder mange og meget varierede øvelser. Der er lagt vægt på en vekslen mellem åbne og lukkede øvelser og brug af computer indgår. Hver øvelse er beskrevet på ét (højst to) øvelsesark, der alle er mærket med tema, overskrift og nummer samt forsynet med en klar beskrivelse af formålet. Det enkelte øvelsesark er overskueligt opbygget med passende tekstmængde og instruktive illustrationer.

Lærerens bog
Lærerens bog skal støtte læreren i at tilrettelægge undervisningen og udvælge dele af den rigelige stofmængde. For hvert tema i elevbogen gives forslag til forløb, og samarbejde med andre fag konkretiseres. Derefter kommenteres de enkelte afsnit i elevbogen. Alle øvelsesark kommenteres, og der gives svar på arkets spørgsmål og løsningsforslag til de åbne opgaver. Kommentarerne til temaet afsluttes med en liste over anvendte materialer, der er specielle for Ny Prisma, en adresseliste, hvor også relevante internetadresser er medtaget, samt en litteraturliste.

Til hvert klassetrin hører:

  • Elevbog
  • Øvelsesark samlet i kopimapper
  • Lærerens bog
  • IT-materialer

Om ny og gammel Prisma 
Ny Prisma og Prisma er to vidt forskellige undervisningsmaterialer og kan ikke bruges sammen. Prisma vil blive erstattet af Ny Prisma, men vil fortsat kunne købes så længe oplag haves, så skoler kan vedligeholde deres samlinger indtil de evt. skifter til Ny Prisma.

Læs mere >

< Læs mindre

Titler i systemet (22)
Tilpas udvalg
Filtre
Nulstil valg

Ny Prisma 7 er en grundbog til fysik/kemi rettet mod 7. klassetrin. Bogens tekster består af almindelige beskrivelser, forklaringer af korte ordforklaringer og af leksika...

Flergangsbog
Ny Prisma 7 er en grundbog til fysik/kemi rettet mod 7. klassetrin. Bogens tekster består af almindelige beskrivelser, forklaringer af korte ordforklaringer og af leksikalske spot-tekster. Bogen er gennemillustreret med fotografier og meget smukke te...
258 , 00 kr.
322 , 50 kr.
258 , 00 kr.
322 , 50 kr.
På lager
224 sider
Udg. dato:
04. jul. 2008

Denne i-bog indeholder: Ny Prisma 7, Elevbog Ny Prisma 7, Kopimappe A Ny Prisma 7, Kopimappe B Ny Prisma 7, Lærerens bog En i-bog er en digital udgave af de trykte gru...

i-bog, Alinea
Denne i-bog indeholder: Ny Prisma 7, Elevbog Ny Prisma 7, Kopimappe A Ny Prisma 7, Kopimappe B Ny Prisma 7, Lærerens bog En i-bog er en digital udgave af de trykte grundbøger til et klassetrin. Den er beriget med digitale ressourcer som fx lyd, vi...
Pris pr. år pr. klasse. Løbende abonnement Udg. dato:
01. okt. 2016

Kopimappen indeholder øvelser til første del af Ny Prisma 7 Grundbog. Kopimappen er stramt organiseret med tydelige angivelser af materialer og redskaber, instruktive teg...

PDF-fil
Kopimappen indeholder øvelser til første del af Ny Prisma 7 Grundbog. Kopimappen er stramt organiseret med tydelige angivelser af materialer og redskaber, instruktive tegninger og klare henvisninger til relevante sider i grundbogen. Kopimappen indeho...
202 , 00 kr.
252 , 50 kr.
202 , 00 kr.
252 , 50 kr.
Hent
Udg. dato:
01. jan. 1990

Kopimappen indeholder øvelser til anden del af Ny Prisma 7 Grundbog. Kopimappen er stramt organiseret med tydelige angivelser af materialer og redskaber, instruktive tegn...

PDF-fil
Kopimappen indeholder øvelser til anden del af Ny Prisma 7 Grundbog. Kopimappen er stramt organiseret med tydelige angivelser af materialer og redskaber, instruktive tegninger og klare henvisninger til relevante sider i grundbogen. Kopimappen indehol...
202 , 00 kr.
252 , 50 kr.
202 , 00 kr.
252 , 50 kr.
Hent
Udg. dato:
01. jan. 1990

Lærerens bog gennemgår idégrundlaget for Ny Prisma og sætter materialet i relation til de centrale læseplaner for faget. De enkelte kapitler i elevbogen kommenteres og ge...

Lærervejledning
Lærerens bog gennemgår idégrundlaget for Ny Prisma og sætter materialet i relation til de centrale læseplaner for faget. De enkelte kapitler i elevbogen kommenteres og gennemgås, ligesom der gives en række kommentarer og forslag til gennemførelse af ...
417 , 00 kr.
521 , 25 kr.
417 , 00 kr.
521 , 25 kr.
På lager
180 sider
Udg. dato:
01. jan. 1999

Ny Prisma 8 er en flergangsbog til fysik-/kemiundervisningen. Ny Prisma bygger på elevernes viden og erfaringer fra natur/teknik og giver sammenhæng til elevernes dagligd...

Flergangsbog
Ny Prisma 8 er en flergangsbog til fysik-/kemiundervisningen. Ny Prisma bygger på elevernes viden og erfaringer fra natur/teknik og giver sammenhæng til elevernes dagligdag. Fysik og kemi indgår som ligevægtige områder. Bogen indeholder følgende kapi...
258 , 00 kr.
322 , 50 kr.
258 , 00 kr.
322 , 50 kr.
På lager
176 sider
Udg. dato:
01. jan. 1999

Denne i-bog indeholder: Ny Prisma 8, Elevbog Ny Prisma 8, Kopimappe A Ny Prisma 8, Kopimappe B Ny Prisma 8, Lærerens bog En i-bog er en digital udgave af de trykte gru...

i-bog, Alinea
Denne i-bog indeholder: Ny Prisma 8, Elevbog Ny Prisma 8, Kopimappe A Ny Prisma 8, Kopimappe B Ny Prisma 8, Lærerens bog En i-bog er en digital udgave af de trykte grundbøger til et klassetrin. Den er beriget med digitale ressourcer som fx lyd, vi...
Pris pr. år pr. klasse. Løbende abonnement Udg. dato:
01. okt. 2016

Kopimappen indeholder øvelser til første del af Ny Prisma 8 Grundbog. Kopimappen er stramt organiseret med tydelige angivelser af materialer og redskaber, instruktive teg...

PDF-fil
Kopimappen indeholder øvelser til første del af Ny Prisma 8 Grundbog. Kopimappen er stramt organiseret med tydelige angivelser af materialer og redskaber, instruktive tegninger og klare henvisninger til relevante sider i grundbogen. Kopimappen indeho...
202 , 00 kr.
252 , 50 kr.
202 , 00 kr.
252 , 50 kr.
Hent
Udg. dato:
01. jan. 1990

Kopimappen indeholder øvelser til første del af Ny Prisma 8 Grundbog. Kopimappen er stramt organiseret med tydelige angivelser af materialer og redskaber, instruktive teg...

PDF-fil
Kopimappen indeholder øvelser til første del af Ny Prisma 8 Grundbog. Kopimappen er stramt organiseret med tydelige angivelser af materialer og redskaber, instruktive tegninger og klare henvisninger til relevante sider i grundbogen. Kopimappen indeho...
202 , 00 kr.
252 , 50 kr.
202 , 00 kr.
252 , 50 kr.
Hent
Udg. dato:
01. jan. 1990