Easy Street

3.-7. klasse | Engelsksystem


Sjov og anderledes sprogindlæring
Easy Street er et sjovt og anderledes bud på, hvordan sprog kan tilegnes aktivt ved brug af alle sanser. Principper som elevengagement og fordybelse er centralt gennem systemet, og derfor er der udfordringer til alle elever.

Titler i systemet (23)

Choose VAT Option

Uden momsMed moms
IndlæserVent venligst…
Indlæser
Fag
Engelsk
System
Easy Street
Niveau
3. klasse
Format
Engangsbog
ISBN
9788723012043
På lager

Easy Street

Easy Street, 3.kl. Welcome to Easy Street, Activity Book

60,00 kr. 48,00 kr.
Fag
Engelsk
System
Easy Street
Niveau
3. klasse
Format
Flergangsbog
ISBN
9788723012029
På lager

Easy Street

Easy Street, 3.kl. Welcome to Easy Street, Storybook

123,75 kr. 99,00 kr.
Fag
Engelsk
System
Easy Street
Niveau
3. klasse
Format
PDF-fil
ISBN
9788723505644
Hent

Easy Street

Easy Street, 3.kl. Welcome to Easy Street, Teacher's Guide, Netadgang

728,75 kr. 583,00 kr.
Fag
Engelsk
System
Easy Street
Niveau
3. klasse
Format
PDF-fil
ISBN
9788723526960
Hent

Easy Street

Easy Street, 3.kl. Welcome, CD, Netadgang

430,00 kr. 344,00 kr.
Fag
Engelsk
System
Easy Street
Niveau
4. klasse
Format
MP3-fil
ISBN
9788723504296
Hent

Easy Street

Easy Street, 4.kl. Wanda's World, Lydfiler

410,00 kr. 328,00 kr.
Fag
Engelsk
System
Easy Street
Niveau
4. klasse
Format
PDF-fil
ISBN
9788723505699
Hent

Easy Street

Easy Street, 4.kl. Wanda's World, Teacher's Guide, Netadgang

728,75 kr. 583,00 kr.
Fag
Engelsk
System
Easy Street
Niveau
4. klasse
Format
Engangsbog
ISBN
9788723997357
På lager

Easy Street

Easy Street, 4.kl. Wandas World, Activity Book

77,50 kr. 62,00 kr.
Fag
Engelsk
System
Easy Street
Niveau
4. klasse
Format
Flergangsbog
ISBN
9788723997548
På lager

Easy Street

Easy Street, 4.kl. Wandas World, Textbook

192,50 kr. 154,00 kr.

Easy Street til mellemtrinnet, 3.-5. klasse

3.klasse

Tekstbogen Welcome to Easy Street fokuserer på mundtlighed, kreativitet og leg og tager udgangspunkt i elevernes egne forudsætninger. De mange billedopslag udgør en sammenhængende historie, der foregår i gaden Easy Street 3, hvor vi følger husets beboere i deres hverdag. Billederne understøtter og illustrerer den indtalte lydside, og det hjælper eleverne til at forstå indholdet. Fokus er på det nære og velkendte, så eleverne kan relatere stoffet til deres egen hverdag. Der arbejdes med basale udtryk og vendinger samt grundlæggende ordforråd som betegnelser for familiemedlemmer, tal, farver, mad, dyr, ansigtet, tøj, hus og meget mere. 
Den tilhørende arbejdsbog, Activity Book, er inddelt i tre dele: En aktivitetsdel med musiske aktiviteter, en billedordbog samt evaluering af tilegnede ord. Lærervejledningen, Teacher’s Guide, har forslag til arbejdet med de enkelte billedopslag og aktiviteter, både i den daglige undervisning og i tværfaglige sammenhænge. Der er forslag til rim, remser, sange, lege og spil, der alle er velegnede i begynderundervisningen. Til materialet hører endvidere en Cd med den indtalte historie foruden rim, remser og sange. Cd’en er sunget og indtalt af indfødte engelsktalende.

4. klasse

Tekstbogen Wanda's World handler om heksen Wandas forunderlige oplevelser, hendes kæledyr, Clarence the Cat og Boris the Bat, samt hendes skrækkelige bror Vladimir Vampire. Alle historier fortælles i muntre og originale rim, trylleformularer, raps, dialoger, tegneseriestriber og sange, det hele med flotte illustartioner. Eleverne opmuntres til at lære nogle af versene udenad og optræde med dem for klassen. Derved tilegner de sig spontant engelsk grammatik, intonation og sammentrækninger af ord. Der er desuden taget højde for sprogindlæringens tværfaglige aspekter. Wanda's World er fuld af humor, trylleri og fantasi. 
I den tilhørende arbejdsbog, Activity Book, kan eleverne skrive og tale på det niveau, der passer til den enkelte. Et afsnit i Activity Book er en illustreret, emnebaseret ordbog, som eleverne selv bygger videre på. Udover at indeholde detaljerede forslag til udnyttelse af teksterne og billederne forklarer Teacher's Guide, hvordan de ikke-boglige aktiviteter, fx sange, rollespil og TPR-lege (TPR = total physical response), får en plads i undervisningen. Teacher's Guide indeholder også en "Ressource Section" om Storytelling og en om Games. Der er intet behov for supplerende materialer – det hele er samlet her! Lyden er indspillet i England og fås til download fra Materialehylden. 

5. klasse

Tekstbogen Here and Otherwere fortæller historien om Greg og Amy, der rejser til forskellige litterære miljøer og optræder sammen med personerne i Skatteøen, Jorden rundt i 80 dage og en tidsmaskine, der fører dem til en fremtidsby.
De miljøer, Greg og Amy havner i, giver eleverne fine muligheder for at fordybe sig i mangfoldige aktiviteter der knytter sig til temaer som pirater, øde øer, det vilde vesten, indianere, jernbanen, eksotiske rejsemål og vor egen tid set fra fremtiden. Der fortælles i form af dialoger, sange, rim og digte, læsetekster og dramatiserede lyd-collager, så alle fem sanser bliver udfordret. Der er også mange udfoldelsesmuligheder i de praktisk-musiske oplæg som dramatisering af læse- og lytteteksterne, personinterviews, rollespil, bagning, square dance, sømands- og cowboysange, fremstilling af piratflag og hatte, indianske skindpunge og endelig videooptagelse af et interview
I arbejdsbogen Activity Book fortsætter linjen for arbejdet fra i 3. og 4. klasse. I A-delen trænes og udvikles sproget og temaerne i tekstbogen; i B-delen opbygger eleverne deres egen "bank of English" som i 5. klasse er udbygget til at omfatte en ordklassesamling. I C-delen, My English Year, kan eleverne udfolde sig så meget eller så lidt som de har interesse og lyst til.
Udover detaljerede forslag til udnyttelse af teksterne og billederne er der i Teacher's Guide anvisninger til, hvordan de ikke-boglige aktiviteter kan indpasses i undervisningen. Teacher's Guide har desuden et Games-afsnit, der medvirker til at gøre materialet ekstra fleksibelt for læreren. Ud over bogens tekster og sange indeholder lydfilerne uddybende dialoger og historier, således at der bliver tale om ægte lytteforståelse.

Hvorfor vælge Easy Street?
  • Tekster og arbejdsopgaver er varierede, og de inspirerende temaer fokuserer på oplevelse og fordybelse.
  • De mange aktiviteter udfordrer alle sanser og opmuntrer eleverne til at udfolde sig fysisk og musisk – det gør det sjovt at lære engelsk på alle niveauer.
  • Spændende tekstbøger og opgavebøger der har et relevante og gennemført tema.
  • Systemets vidtfavnende aktiviteter gør det nemt at arbejde tværfagligt, og både musik, drama, natur og teknik, historie, dansk og mediekundskab kan nemt inddrages.

Easy Street til udskolingen, 6.-7. klasse

6. klasse

Tekstbogen Far and away består af tre hovedafsnit: Strange and Spooky Scotland, From Scary Tale to Fairy Tale og Looking for Camelot.
Teksterne i Far and Away omfatter non-fiction og fiction af klassiske og moderne forfattere, folkeeventyr, ballader og rim, interviews, reklamer og dramatiserede lydcollager.
Alle fem sanser bliver udfordret i de mange praktisk-musiske aktiviteter: dramatisering af læse- og lytteteksterne, sange, storytelling, personinterviews, rollespil, bagning, jonglering m.v.
Eleverne bliver blandt andet præsenteret for en spøgelsesslot, Loch Ness-uhyret, overnaturlige hændelser, det skotske sprog, spøgelsesdigte og -litteratur. Eleverne skal også arbejde med en velkendt genre – eventyret, genrens form og indhold. Eleverne skal researche uden for klasseværelset, fx i nutidens tv-sæbeoperaer for at finde paralleller til det traditionelle eventyrs handling og arketyper. Der bliver også sat fokus på amerikansk og engelsk kultur, som den afspejles i tv-serier. Sidste afsnit fokuserer på ridderskabets opståen og dets idealer med uddrag fra bl.a. Ivanhoe og Robin Hood.
Arbejdsbogen Activity Book træner og udvikler sproget gennem temaerne i tekstbogen, eleverne kan opbygge deres egen grammatik. Teacher's Guide indeholder detaljerede forslag til anvendelse af elevmaterialet.
Det tilhørende Cd-materiale er indspillet i London af indfødte engelsktalende, englændere såvel som amerikanere.

7. klasse

Tekstbogen Streetwise består af fire hovedafsnit: San Francisco, Doors to Other Worlds, Selling the Sizzle og Streetbeat. Teksterne i Streetwise omfatter non-fiction og fiction af klassiske og moderne forfattere, digte, raps, ballader, interviews, reklamer og dramatiserede lydcollager. Det første afsnit bringer eleverne til San Francisco. Der bliver sat fokus på amerikansk livsstil og det helt specielle ved at bo i San Francisco, et multietnisk samfund, der lever med en overhængende fare for endnu et skæbnesvangert jordskælv. Eleverne stifter bekendtskab med Chinatown, amerikanske højtider og meget mere. I andet afsnit, Doors to Other Worlds arbejder eleverne med to klassiske tekstgenrer, science fiction og den fantastiske historie, der bl.a. byder på uddrag fra C.S. Lewis og Ray Bradbury. Eleverne arbejder med tekstgenrernes karakteristika og afslutter afsnittet med at skrive deres egen historie. Tredje afsnit, Selling the Sizzle, handler om, hvordan reklamefolk arbejder med udformning af annoncekampagner og Tv-reklamespots. Eleverne diskuterer og analyserer reklamernes virkemidler, og der er mulighed for at indføje et projekt, hvor eleverne producerer deres egne annoncer og reklamespots. Det sidste afsnit, Streetbeat, handler om hip-hop, rap og unge, sorte amerikanere. Eleverne læser og lytter til rap, digte og skønlitterære tekster. Der lægges op til diskussion om bl.a. unges levevis og valg af tøj og musik. Afsnittet munder ud i et projekt om elevernes musik.
Arbejdsbogen Activity Book er delt i 3 afsnit: I A-delen trænes og udvikles sproget og temaerne i tekstbogen. B-delen fokuserer på grammatik. C-delen indeholder bl.a. forskellige strategisider samt forslag til, hvordan eleverne udvikler deres ordforråd. Teacher's Guide indeholder detaljerede forslag til anvendelse af elevmaterialet.