SNAK

Tavse teenagere i sprogtimerne?

Få gode råd og prøv de aktuelle SNAK forløb.

Læs mere >

< Læs mindre

Alle gode gange SNAK

Rigtig mange sproglærere fortæller, at det kan være svært at få eleverne til at sige noget i sprogtimerne. Det kan både skyldes, at de er usikre og generte, og at de ikke mestrer sproget tilstrækkeligt til, at de tør kaste sig ud i det. 

Her kan du få tre råd, som kan hjælpe dine elever med at sige mere i sprogtimerne. Og sammen med dine elever kan du prøve en række korte forløb, som er designet til at få eleverne i SNAK. 

Læs mere >

< Læs mindre

3

FAG: ENGELSK, TYSK & FRANSK

3

MINUTTERS VIDEOER, SOM SÆTTER AKTUELLE TEMAER TIL DEBAT

3

TIMERS UNDERVISNINGSFORLØB

Læs mere >

< Læs mindre

Med et SNAK-undervisningsforløb får du:

Læs mere >

< Læs mindre

  1. En kort video, som introducerer emnet på en sjov måde
  2. Videomanuskriptet, som kan bruges som tekst i undervisningen
  3. Opgaver til eleverne
  4. Ekstra tekster
  5. Gloser og hjælpesætninger

Læs mere >

< Læs mindre

3 gode råd og 6 seje forløb, som får dine elever i SNAK i sprogtimerne 

 

1. Find emner, som skaber engagement 

”Jeg synes at selve emnet […] var rigtig spændende, noget jeg kan relatere til.” 

Sådan sagde en elev om emnevalget i SNAK-forløbene. Vil vi have eleverne i SNAK, er det vigtigt, at undervisningen tager udgangspunkt i emner, som eleverne synes er relevante for deres forståelse af verden. 

Få input fra eleverne om problematikker, som har en forbindelse til deres liv eller bliver udfoldet gennem en personlig fortælling, som er med til at skabe en relation mellem eleverne og de mennesker, der er berørt af problematikkerne.  

Alle emner i SNAK-forløbene er valgt af eleverne selv. De vil gerne blive klogere på: 
Dresscode, Hotpantsverbot, Telephones Interdits, Black Lives, Frankrigs gule veste


2.Stilladsering, som støtter elevernes sproglige udvikling 

Rigtig mange elever synes, at det er svært at tale frit på et fremmedsprog. Men hvis vi giver dem den rigtig mængde støtte, så vil de gerne. I SNAK forløbene får eleverne ordforråd og argumenter fra det materiale, de har fået udleveret og behøver således ikke at bruge energi på at finde det rigtige ordvalg. De vil altså opbygge sætningsbrudstykker, som de senere i forløbet vil kunne anvende og omsætte til deres egen kommunikation. 


3. Medbestemmelse og ejerskab øger motivationen i sprogfagene 

"Det var meget spændende at skulle være ansvarsbevidst, og at kunne styre hvad man lavede med sin egen tid.” 

Det er vigtigt, at eleverne oplever, at de bliver involveret i undervisningen og får et reelt ansvar for løse opgaverne.  

SNAK-forløbene lægger op til, at lærerne skal kunne gå til opgaverne sammen med eleverne uden forberedelse. Forløbene er struktureret på forhånd og målet er fastsat. På den måde bliver det nemmere at lade eleverne ’gøre’ alt arbejdet selv. 

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg dine fag

ENGELSK

Engelsk hidden

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

FRANSK

Fransk hidden

Læs mere >

< Læs mindre

SNAK MED ANDRE LÆRERE

Læs mere >

< Læs mindre

Bliv en del af facebook-gruppen, hvor vi åbner op for en SNAK om, hvilke glæder og udfordringer der er ved at være sproglærer.

Her kan du udveksle erfaringer og hente flere idéer og mere inspiration til din sprogundervisning.Besøg siden

Læs mere >

< Læs mindre