IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Forlagshuset Lindhardt og Ringhof
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.
Læs mere om forlaget

https://www.alinea.dk
Matematik-udskoling

Alle tre matematiksystemer komplette til udskolingen

Læs mere >

< Læs mindre

Er du matematiklærer i udskolingen? Vi har helt opdaterede udgaver af Format, KonteXt+ og Matematrix klar til dig og dine elever.

Du får:

  • Det kendte indhold i et nyt og indbydende design
  • Digitale ressourcer som fx faglige film, der også er gode til din forberedelse, regneark, GeoGebra-filer, arbejdsark, sjove aktiviteter og spil, forslag til årsplaner og læringsmål
  • Tavlebog – en digital udgave af elevbogen, der følger med lærervejledningen, til brug for læreren på IWB
  • Inspirerende læringsforløb, der lever op til nyeste Fælles Mål.

Format og Matematrix er komplet til udskolingen. KonteXt+ ligger klar til 7. og 8. klasse og kommer til 9. klasse i juni 2017 på kontext.alinea.dk og i trykt form til skolestart.

Læs mere >

< Læs mindre

Forfatterne bag Alineas tre store matematiksystemer fortæller ...

Hvad karakteriserer Format, KonteXt+ og Matematrix i udskolingen, og hvad indebærer fornyelsen af dem egentlig? Læs, hvad tre af forfatterne siger om den sag.

Stine Dunkan om Format Bent Lindhardt om KonteXt+ Tomas Højgaard om Matematrix

Læs mere >

< Læs mindre

Stine Dunkan: Værksteder på flere niveauer tilgodeser elevernes individuelle behov

”I Format til udskolingen har vi fokus på elevernes formidling af matematik. Eleverne lærer at bearbejde fagtekster med brug af læsestrategier, og de arbejder med formidling af det matematiske stof. De skal lære at forholde sig til og vurdere matematikken, og det hjælper vi dem med,” siger Stine Dunkan, der er forfatter til Format i udskolingen.

Værksteder sikrer undervisningsdifferentiering
”Undervisningsdifferentieringen i udskolingen findes i værkstederne, som er tilrettelagt på flere niveauer, og som dermed tilgodeser elevernes individuelle behov. I detektivværkstederne er opgaverne af mere åben karakter, og de er blandt andet beregnet på at udfordre elever med særlige talenter i matematik. Derudover er der et mundtligt værksted til hvert kapitel, som hjælper eleverne frem mod den afsluttende mundtlige prøve,” fortæller Stine Dunkan.

Digitale ressourcer er en integreret del
”Vi har inddraget digitale ressourcer og bearbejdede regnearks- og GeoGebra-filer der, hvor det giver allermest mening i undervisningsforløbene. De digitale ressourcer fungerer altså som en integreret del af undervisningen, hvor eleverne både anvender og forholder sig til mulighederne i de enkelte værktøjer.”

Se webressourcerne til Format 9 her.


Læs mere og bestil de nye udgaver
Se kapitel 1 til Format 9 her

Se intro til Format i udskolingen

Hør forfatter Stine Dunkan og lærer Rune Norman Svendsen fra Busses Skole fortælle om Format til udskolingen, og se, hvordan det fungerer i praksis.

Læs mere >

< Læs mindre

Bent Lindhardt: Eleverne skal erfare sig til vigtige matematiske pointer

”Grundtanken i KonteXt+ er, at eleverne skal erfare sig til vigtige matematiske pointer, inden de begynder at træne de matematiske færdigheder. Det gør de ved at lytte eller læse sig til matematikken i en god hverdagshistorie. Derfor gør KonteXt+ i højere grad tekst og tal til samhørige størrelser og lægger op til, at eleven anvender sproget til at tale og kommunikere om matematik,” siger Bent Lindhardt, der er forfatter til KonteXt+ i udskolingen.

Film giver uddybning og vejledning
”I KonteXt+ har vi udbygget samtalebilledet med spørgsmål til samtalen i klassen og en klasseaktivitet. Kombineret med læringsmålene giver det en god start på de efterfølgende scenarier. Scenarierne er nemme at gå til og kan anvendes uden særlig forberedelse. Skærmoptagelser og film på websitet giver uddybning og vejledning, hvor det er relevant.”

Se webressourcerne til KonteXt+ 8 her.

Differentiering og evaluering er styrket
”Differentieringsmulighederne er styrket i særlige opgaver i scenarierne og breddeopgaverne. Vi har også styrket evalueringen ved hjælp af EVA-ark, der kan afsløre misopfattelser. Og så udfordrer Eftertanken i kernebogen eleverne på deres matematiske kompetencer.”

”Når det gælder afgangsprøven, er der til hvert kapitel oplæg til den mundtlige prøve, og et repetitionsafsnit med udvalgte stofområder fra 8. og 9. klasse,” slutter Bent Lindhardt.


Læs mere og bestil de nye udgaver
Se kapitel 1 til Kontext +8 her
Se kapitel 1 til Kontext +9 her

Se intro til KonteXt+ i udskolingen

Hør forfatter Mette S. Christensen og lærer Lis Zacho fra Lindevangskolen fortælle om KonteXt+, og se, hvordan det fungerer i praksis.

Læs mere >

< Læs mindre

Tomas Højgaard: Vi har styrket målstyringen og fokus på de matematiske kompetencer

Matematrix har helt fra starten været bygget op om eksplicitte læringsmål. Alle kapitler og undersøgelser er et forsøg på at hjælpe både lærere og elever med læringsmæssigt at sigte mod en kombination af matematisk begrebsforståelse, færdigheder og kompetencer,” fortæller Tomas Højgaard, der er forfatter til Matematrix i udskolingen.

Endnu flere opgaver og undersøgelser
”I fornyelsen har vi lagt vægt på at styrke målstyring og på at hjælpe lærerne til at sigte mod de matematiske kompetencer, fordi de nu er en meget central del af de obligatoriske Fælles Mål for matematik. Det betyder, at grundbøgerne indeholder endnu flere opgaver og undersøgelser, som eksplicit sigter mod en bestemt matematisk kompetence.”

”QR-koder linker til små film, hvor eleverne får hjælp til at forstå, hvordan man kan arbejde med de mere komplekse, ofte kompetenceorienterede dagsordener. De otte undersøgelser på hvert klassetrin kan bruges til oplæg til den mundtlige prøve i 9. klasse.”

Se webressourcene til Matematrix 9 her.

God hjælp til at tænke kompetencerne ind
”Lærervejledningerne beskriver, hvordan man kan tænke kompetencerne ind i sin årsplanlægning, og hvilke opgaver i hvert kapitel der er særligt relevante, hvis man vil arbejde med udvikling af en bestemt matematisk kompetence,” slutter Tomas Højgaard.


Læs mere og bestil de nye udgaver
Se kapitel 1 til Matematrix 9 her

Se intro til Matematrix i udskolingen

Hør forfatter Helle Thorbjørnsen og lærer Frank Hellerup fra Kratbjergskolen fortælle om Matematrix til udskolingen, og se, hvordan det fungerer i praksis.

Læs mere >

< Læs mindre

Brug for en digital udgave af bøgerne?

i-bog giver dig den digitale udgave af de bøger, du allerede kender, og med alle de digitale ressourcer, præcis hvor du skal bruge dem.

i-bog indeholder grundbog, arbejdsbog og lærervejledning suppleret med digitale ressourcer som fx lyd, video, arbejdsark og relevante links. Den er nem, stabil og hurtig at komme i gang med. Og så kan du bruge den på alle platforme.

Køb i-bog til Format, KonteXt+ og Matematrix 5.-9. klasse.

Se i-bøger

Læs mere >

< Læs mindre