IndlæserVent venligst…
Indlæser
59 , 00 kr.
73 , 75 kr.
KonteXt+ 1b, Elevbog/Web

KonteXt+ 1b, Elevbog/Web

Denne bog er en engangsbog til undervisning i matematik i 1. klasse. Det er elevernes fællesbog, som indeholder kernestoffet til det andet halvår. Det tilhørende website understøtter bogen med film, GeoGebra-filer, Excelfiler og applets.

Med bogen følger også adgang til det kreative digitale læringsværktøj FotoMat, hvor eleverne ved hjælp af fotos producerer deres egne matematikopgaver, som kan deles og løses af klassekammeraterne.

Forløb og undervisningsstruktur i bogen
Elevbøgerne er opdelt i fire faglige forløb, som følger en bestemt pædagogisk praksis. Hvert af disse faglige forløb bygger på en fantasihistorie om Familien Tals forunderlige liv, hvor der stilles mange spørgsmål til omverdenen. Spørgsmål, som giver anledning til brug af matematik. 

De fire faglige forløb er: Tal, Mønstre og tegning, Minus og Måling.

De faglige forløb følger en bestemt undervisningsstruktur:

  • Et introfoto til klassesamtale om det nye faglige forløb
  • To centrale værksteder med legende, praktiske og eksperimentelle tilgange til det faglige stof. Disse suppleres med to ekstra værksteder – se pdf-fil på hjemmesiden
  • To-fire delforløb, som hver især sætter fokus på centrale faglige pointer. Hvert af de to-fire delforløb indeholder en historie om Familien Tal, opgaver til eleverne og en grubler med særlig udfordring
  • En række ”Tænk tilbage”-opgaver med tilhørende observations- og evalueringsark (EVA-ark).

 Har du bog, har du web!
KonteXt + er omfattet af konceptet Har du bog, har du web! Det betyder, at der ved køb af et klassesæt af Elevbog/Web eller en Lærervejledning/Web følger adgang til webressourcerne på www.kontextplus.dk. Webressourcerne følger med bogen. Med andre ord – Har du bog, har du web!

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
ISBN:
9788723501769
3. oplag 16. jun. 2014
72 sider
Niveau: 1. klasse Fag: Matematik 1. udg. 2014 Forlag: Alinea Redaktør: Susanne Schulian
73 , 75 kr.
59 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms