Klar, parat, historie! 9.kl. Lærervejledning, Netadgang

Denne bog er en lærervejledning til historieundervisningen i 9. klasse.

Lærervejledningen til Klar, parat, historie!, Grundbog, 9. klasse indledes med et kapitel, der giver en kort, men fyldestgørende oversigt over verdens- og danmarkshistorien fra 1945 til 2011. Her er der særligt henblik på de faktorer, der tjener til at fremme elevernes demokratiske dannelse i det moderne danske velfærdssamfund. Der veksles mellem teori og praksis, men uden at lade de teoretiske overvejelser skygge for, at det er historiefagets egenart og elevernes egen interesse, der står i centrum.

Indhold
Lærervejledningen er opbygget i enkeltkapitler, der svarer til hvert eneste opslag i elevbogen, så du hurtigt og effektivt kan planlægge den pågældende lektion. Hvert af disse kapitler falder i to eller tre dele: Faglige formål, Uddybende opslag og Arbejdsforslag.

  • I Faglige formål har forfatterne lavet forslag til læseformålet i hvert enkelt kapitel i grundbogen – det letter blandt andet forståelsen af kapitlet og er formuleret således, at forfatternes ønske om at bidrage til en styrkelse af elevernes demokratiske dannelse, får pædagogisk og didaktisk vægt. Disse læseformål følger de slut- og trinmål for 9. klasse, der er sat op i Fælles Mål 2009.
  • I Uddybende oplysninger gives der en række faktuelle baggrundsoplysninger til elevbogens pågældende opslag, der naturligvis i lighed med elevbogens tekst er baseret på den nyeste forskning. Det er med til at give dig et uvurderligt pædagogisk redskab til at gennemføre din undervisning med et fagligt overblik.
  • I Arbejdsforslag henvises der i en række tilfælde til et kopiark med opgaver, som giver eleverne mulighed for selv at arbejde videre med elevbogens emner.

Lærervejledningen indeholder 20 kopiark, som giver dig et værdifuldt evalueringsredskab.

Vejledningen har spiralryg, som gør kopiering af elevsiderne lettere, bogen indeholder også to forslag til prøveoplæg.

Læs mereLæs mindre
Hent
Pris 504,00 kr.
Total pris 504,00 kr.
Pris inkl. moms 630,00 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Niveau
9. klasse
Fag
Historie
Antal sider
96
Udgivelsesdato
20. dec. 2017
ISBN
9788723529381
Udgave
1