IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.alinea.dk
484 , 00 kr.
605 , 00 kr.
Klar, parat, historie! 6.kl. Lærervejledning, Netadgang

Klar, parat, historie! 6.kl. Lærervejledning, Netadgang

Denne bog er en lærervejledning til historieundervisningen i 6. klasse.

Indhold
Lærervejledningen til Klar, parat, historie! Grundbog 6. kl. er enkel og overskuelig - ikke kun for den linjefagsuddannede historielærer, men også for de lærere, der ikke har historie som linje. Lærervejledningen indeholder 36 kopiark, som giver dig et værdifuldt evalueringsredskab.

Der indledes med et kapitel om forholdet mellem demokrati, globalisering og historieundervisningen i folkeskolen - det er med til at give en introduktion til forfatternes didaktiske og pædagogiske overvejelser.

Der veksles mellem teori og praksis, men uden at lade de teoretiske overvejelser skygge for, at det er historiefagets egenart og elevernes egen interesse, der står i centrum.

Desuden er lærervejledningen opbygget i enkeltkapitler, der svarer til hvert eneste opslag i elevbogen, så du hurtigt og effektivt kan planlægge den pågældende lektion. Hvert af disse kapitler falder i tre dele: Faglige formål, Uddybende opslag og Arbejdsforslag.

  • I Faglige formål har forfatterne lavet forslag til læseformålet i hvert enkelt kapitel i grundbogen – det letter bl.a. forståelsen af kapitlet og er formuleret således, at forfatternes ønske om at bidrage til en styrkelse af elevernes demokratiske dannelse får pædagogisk og didaktisk vægt.
  • I Uddybende oplysninger gives der en række faktuelle baggrundsoplysninger til elevbogens pågældende opslag, der naturligvis i lighed med elevbogens tekst er baseret på den nyeste forskning. Det er med til at give dig et uvurderligt pædagogisk redskab til at gennemføre din undervisning med et fagligt overblik.
  • I Arbejdsforslag henvises der, i hvert enkelt tilfælde, til et illustrativt kopiark med links, som giver eleverne mulighed for selv at arbejde videre med elevbogens emner – ofte i et tværfagligt samarbejde med folkeskolens øvrige fag.

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
Hent
ISBN:
9788723529367
1. oplag 20. dec. 2017
86 sider
Niveau: 6. klasse Fag: Historie 1. udg. Forlag: Alinea Redaktør: Anne Lisbeth Olsen
605 , 00 kr.
484 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms