IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.alinea.dk/
616 , 00 kr.
770 , 00 kr.
Ind i samfundsfaget A, Lærervejledning

Ind i samfundsfaget A, Lærervejledning

Denne bog er en lærervejledning til samfundsfagsundervisningen i 8.-9. klasse.

Indhold
Lærervejledningen er bygget op i tre dele:

  • En almen del, hvor centrale problemfelter for fagets udvikling beskrives. Der omtales fx emner som projektarbejdsformen, tværfagligt samarbejde, informationsteknologi og den demokratiske dannelse. Der gives konkrete forslag til den løbende og systematiske evaluering. Her findes aktiviteter, som fører eleverne ud af huset og gæster ind i klassen. Love, bekendtgørelser og cirkulærer citeres i funktionelle sammenhænge.
  • En kapitel for kapitel-vejledning. Til hvert kapitel foreligger en pædagogisk håndsrækning til læreren. Ideen med kapitlet beskrives, hvorefter centrale illustrationer gennemgås. Mulighederne for tværfagligt arbejde påpeges, og der gives svar på alle opgaverne i grundbogen. Endelig præsenteres en liste over egnet undervisningsmateriale inden for film og tv.
  • Kopiarkene, som findes separat bagerst i lærervejledningen, indeholder tre øvelser og to test til hvert kapitel. Når det gælder øvelserne, er der tale om problemorienterede spørgsmål og opgaver, notatteknik og kritisk læsning. Der er en test i anvendelig viden med svarmuligheder og en test uden svarmuligheder. Der er tale om en evaluering i kundskaber og færdigheder inden for faget. Eleverne skal ikke alene forstå - de skal også lære at huske.

Ind i samfundsfaget giver et godt grundlag for, at eleven kan tilegne sig fagets grundviden, centrale færdigheder og relevante metoder som baggrund for selv at vurdere og tage stilling. Der lægges op til en differentieret og problemorienteret undervisning.

Læs mere >

< Læs mindre

Kan forudbestilles
ISBN:
9788723027122
2. oplag 17. jan. 2010
146 sider
Niveau: Overbygning-10. klasse Fag: Samfundsfag 1. udg. 2010 Forlag: Alinea Redaktør: Anne Lisbeth Olsen
Denne udgave er ikke længere til salg