Hvad er på spil?

Dette er en flergangsbog, som er særlig egnet til undervisere af ordblinde elever.

Tilgang
Hvad er på spil? er udviklet til undervisning af ordblinde voksne. Eleverne inddrages, så de bliver mere aktive i egen læring. Materialet kan også gradueres og differentieres, så det kan anvendes inden for flere uddannelsesområder som FVU, AVU, dansk som andetsprog og i folkeskolen.

Indhold
Hvad er på spil? er struktureret ud fra nogle overskrifter, som rummer de gængse sproglige delkomponenter i ordblindeundervisningen:

  • Teambuilding
  • Pejling/refleksion
  • Fonologi
  • Morfologi
  • Grammatik
  • Ordkendskab
  • Læsning
  • Skriftlig fremstilling.

Spørgeguiden i bogen indgår som et redskab i forhold til narrative elementer i læringssituationen. Guiden indeholder en række spørgsmål, som giver eleven mulighed for at reflektere over det, der arbejdes med. Opgaverne bliver indledt med en grund til at vælge øvelsen og en beskrivelse af, hvad underviseren skal forberede sig på, inden øvelsen går i gang. Derefter følger en trinvis instruktion til, hvordan øvelsen afvikles.

Downloads
Se opslag
Bilag

Læs mereLæs mindre
På lager
Pris 362,00 kr.
Total pris 362,00 kr.
Pris inkl. moms 452,50 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Fag
Dansk
Antal sider
68
Udgivelsesdato
18. okt. 2017
ISBN
9788771771336
Udgave
1