Rap og dans

Rap og dans årstiderne
med Molevitten

Læs mere >

< Læs mindre

YO KIDS!
Vil I være med til at rappe og danse jer
glade gennem årstiderne?

Der er fire årstider.
Forår, sommer, efterår og vinter.
Kunstnere skriver, laver musik og digter og om årstiderne.

 

Opgave 1

En rap er en sang med rytme og rim.
En rap synges af en rapper.
Lyt til Mund de Carlo, der rapper om forår, sommer, efterår og vinter.

Læs mere >

< Læs mindre

Opgave 2

Fortæl, hvordan I kan høre, hvilken årstid Mund de Carlo rapper om.
Hvilke lyde, ord og rytmer har de fire raps?
Snak om, hvilke bevægelser passer til hver årstid.
Kan I fx finde en bevægelse, som passer til regn, vind, sol …?

børn der spiller musik

 

 

Opgave 3

Hvilken årstidsrap kunne I bedst lide?
Lav en dans til de fire årstidsraps.
Begynd med forår og fortsæt med sommer, efterår vinter.
Øv også rappen, så I kan synge den.
Vis jeres dans og rap for klassen.

rap-tekster

Læs mere >

< Læs mindre