Ind i biologien

4.-9. klasse | Grundsystem

Sammenhængende biologisystem med progression
Arbejdet med Ind i Biologien giver eleverne et godt grundlag for at tilegne sig en biologisk grundviden, centrale færdigheder, og relevante arbejdsmetoder. Ved udarbejdelsen af materialet er der lagt vægt på at give eleverne gode muligheder for selv at være aktive i læringsprocessen.

Ind i biologien til 7. og 8. klasse består af en grundbog, en arbejdsbog og en lærervejledning til hvert klassetrin. Grundbøgerne afsluttes med et oplæg til årsopgave.
Arbejdsbøgerne giver den enkelte elev mulighed for at sætte ord, på de oplevelser og erfaringer de får ved arbejdet med grundbogen. Gennem konklusioner, vurderinger, notater, rapporter, tegninger og spil fastholdes og uddybes elevens biologiske indsigt.
I lærervejledningerne beskrives målet for arbejdet med de enkelte emner. Der er forslag til arbejdets tilrettelæggelse, materialeoversigt, kopiforlæg og overheadforlæg.

Ind i biologien til 9. klasse består af 3 grundbøger: Økosystemer, Livsstil og sundhed og Fra ursuppe til functional food. Hver grundbog har sin egen meget omfattende lærervejledning med fagligt baggrundsstof, kopiark, opgaver og transparentforlæg.
Opgaver og transparentforlæg findes også på den medfølgende cd, til visning på Whiteboard.
De 127 dyre- og plantearter der er omtalt i grundbøgerne til 7. -8. klasse er nærmere beskrevet i opslagsbøgerne Danske dyr - tilpasning, bygning og miljø og Danske planter - tilpasning og miljø af Thorkild A. Nielsen.

Læs mereLæs mindre
Titler i systemet (1)

Choose VAT Option

Uden momsMed moms
IndlæserVent venligst…
Indlæser
Fag
Biologi
System
Ind i biologien
Niveau
9. klasse
Format
PDF-fil
ISBN
9788723505545
Hent

Ind i biologien

Ind i biologien, 9.kl. Økosystemer, Lærervejledning, Netadgang

653,75 kr. 523,00 kr.

Mellemtrin, 4.-6. klasse

Ifølge trinmål for natur/teknik skal eleverne efter 4. klasse kunne kende navne og de vigtigste kendetegn, der henfører dyr og planter til systematiske grupper. Men hvordan skal man sortere dyrene, og i hvilke grupper hører de hjemme?
Ind i biologien, Systematik - hvirveldyr kan hjælpe eleverne på vej og giver en let indføring i hvirveldyr. Den tilhørende lærervejledning giver forslag til undervisningsforløb og øvelser, ligesom den indeholder forskellige slides.
Bogen kan bruges i et selvstændigt forløb på mellemtrinnet. Hvis eleverne i 7.-9. klasse lige mangler at få frisket deres viden om systematik op, vil bogen også kunne anvendes til det.

Hvorfor vælge Ind i biologien?

 • Med Ind i biologien kommer eleverne godt rundt i biologiens spændende verden gennem udvalgte temaer.
 • Eleverne får gode muligheder for selv at være aktive i læringsprocessen.
 • Fleksibelt system, der kombinerer det teoretiske arbejde med praktiske forsøg.
 • Med Ind i biologien lærer eleverne hvordan biologien kan betragtes ud fra forskellige perspektiver.

Udskoling, 7.-9. klasse

Arbejdsbøgerne til Ind i biologien giver den enkelte elev mulighed for at sætte ord, på de oplevelser og erfaringer de får ved arbejdet med grundbogen. Gennem konklusioner, vurderinger, notater, rapporter, tegninger og spil fastholdes og uddybes elevens biologiske indsigt. I lærervejledningerne beskrives målet for arbejdet med de enkelte emner. Der er forslag til arbejdets tilrettelæggelse, materialeoversigt, kopiforlæg og overheadforlæg. Grundbøgerne afsluttes med et oplæg til årsopgave.

Materialet til 7. og 8. klasse består af:

 • Grundbog
 • Arbejdsbog
 • Lærervejledning

Supplerende materiale:

 • Danske dyr - tilpasning, adfærd og miljø
 • Danske planter - tilpasning og miljø.

Emner i 7. klasse:

 • Det åbne land - om planter og dyr, kårfaktorer, økologiske niche m.m.
 • Grundlag for liv - om celler, fotosyntese, kredsløb m.m.
 • Sundhed og livsstil - om brug af kroppen, madens omsætning, kroppens styresystemer, sundhed, sanser m.m.
 • Anvendt biologi - primære erhverv - om landbrug, gartneri, forædling, industrielt og traditionelt landbrug m.m.
 • Miljøproblemer - om truede områder og dyr, alles ansvar m.m.
 • Ferskvand - om søen og vandløbet, dyr og plante, m.m.

Emner i 8. klasse:

 • Genetik - om fosterdiagnostik, gener, arv, forædling m.m.
 • Evolution - om livets opståen, udviklingen, hvad der påvirker evolutionen m.m.
 • Vi bruger biologien - om mikrobiologi, gener, enzymer, gensplejsning m.m.
 • Globale miljøproblemer - om energiforbrug, drivhuseffekt, miljøbelastende stoffer, affald, olie m.m.
 • Havet - bæredygtig udnyttelse - om havets dyr og planter, fiskeri, økosystemer, trusler mod havet m.m.
 • Skoven - om skovens planter og dyr, levevilkår, omsætning, skovbrug i Danmark m.m.

Materialet til 9. klasse består af:

Materialet til Ind i biologien til 9. klasse består af 3 elevbøger, hver på ca. 64 sider, og en lærervejledning til hver elevbog.

Økosystemer

Bogen tager udgangspunkt i to meget forskellige økosystemer: ørkenen og regnskoven. Eleverne arbejder med grundlæggende viden og begreber omkring økosystemer og lærer om særprægede og spændende tilpasninger. Samtidig kan eleverne arbejde aktivt med at bygge deres egne modeløkosystemer.
Se indholdsfortegnelsen til Økosystemer under fanen Downloads.
Se artiklen om pilegiftfrøer under fanen Downloads.

Livsstil og sundhed

Livsstil og sundhed lægger vægt på grundlæggende begreber og viden om sammenhængen mellem vores livsstil og vores sundhed.

Ud over at give eleverne en faglig baggrund for deres afgangsprøve er det bogens intention at give eleverne en biologisk faglig indsigt, som de unge kan bruge i deres hverdag. Et værktøj, som kan hjælpe i deres valg af livsstil.

Bogen berører følgende emner:

 • Hvad sker der i min krop, når jeg spiser?
 • Hvorfor er noget mad mere sundt end andet?
 • Hvorfor bliver så mange overvægtige?
 • Hvordan virker slankekure biologisk set?
 • Hvad betyder motion for min krop?
 • Hvordan virker hjernen?
 • Hvordan lærer jeg nyt?
 • Hvad gør hormonerne ved min krop?
 • Hvordan påvirker misbrug min krop?
 • Passer min livsstil til min krop?

Se indholdsfortegnelsen til Sundhed og livsstil under fanen Downloads.

Fra ursuppe til functional food

Bogen er bygget op over:

 • Et evolutionsperspektiv
 • Et forskningsperspektiv
 • Et anvendelsesperspektiv

Det faglige stof er fordelt på tre hovedområder:

 • Evolution - fra encellede prokaryoter og eukaryoter til flercellede organismer.
 • Cellens og dens arbejde – herunder celledelinger, mitose og meiose, kromosomer, gener, DNA, RNA og proteinsyntesen.
 • Biologiens anvendelse – hvordan ny biologisk viden om mikroorganismer og cellers bygning og funktion kan anvendes, om stamceller, kloning, gensplejsning, udvikling af ny medicin og ernæringsforbedrende fødevarer.