IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Forlagshuset Lindhardt og Ringhof
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.
Læs mere om forlaget

https://www.alinea.dk
Ind i biologien

Ind i biologien

4.-9. klasse | Grundsystem

Sammenhængende biologisystem med progression
Arbejdet med Ind i Biologien giver eleverne et godt grundlag for at tilegne sig en biologisk grundviden, centrale færdigheder, og relevante arbejdsmetoder. Ved udarbejdelsen af materialet er der lagt vægt på at give eleverne gode muligheder for selv at være aktive i læringsprocessen.

Ind i biologien til 7. og 8. klasse består af en grundbog, en arbejdsbog og en lærervejledning til hvert klassetrin. Grundbøgerne afsluttes med et oplæg til årsopgave.
Arbejdsbøgerne giver den enkelte elev mulighed for at sætte ord, på de oplevelser og erfaringer de får ved arbejdet med grundbogen. Gennem konklusioner, vurderinger, notater, rapporter, tegninger og spil fastholdes og uddybes elevens biologiske indsigt.
I lærervejledningerne beskrives målet for arbejdet med de enkelte emner. Der er forslag til arbejdets tilrettelæggelse, materialeoversigt, kopiforlæg og overheadforlæg.

Ind i biologien til 9. klasse består af 3 grundbøger: Økosystemer, Livsstil og sundhed og Fra ursuppe til functional food. Hver grundbog har sin egen meget omfattende lærervejledning med fagligt baggrundsstof, kopiark, opgaver og transparentforlæg.
Opgaver og transparentforlæg findes også på den medfølgende cd, til visning på Whiteboard.
De 127 dyre- og plantearter der er omtalt i grundbøgerne til 7. -8. klasse er nærmere beskrevet i opslagsbøgerne Danske dyr - tilpasning, bygning og miljø og Danske planter - tilpasning og miljø af Thorkild A. Nielsen.

Læs mere >

< Læs mindre

Hvorfor vælge Ind i biologien?

 • Med Ind i biologien kommer eleverne godt rundt i biologiens spændende verden gennem udvalgte temaer.
 • Eleverne får gode muligheder for selv at være aktive i læringsprocessen.

 

Læs mere >

< Læs mindre

 • Fleksibelt system, der kombinerer det teoretiske arbejde med praktiske forsøg.
 • Med Ind i biologien lærer eleverne hvordan biologien kan betragtes ud fra forskellige perspektiver.

Læs mere >

< Læs mindre

Mellemtrin, 4.-6. klasse

Ifølge trinmål for natur/teknik skal eleverne efter 4. klasse kunne kende navne og de vigtigste kendetegn, der henfører dyr og planter til systematiske grupper. Men hvordan skal man sortere dyrene, og i hvilke grupper hører de hjemme?
Ind i biologien, Systematik - hvirveldyr kan hjælpe eleverne på vej og giver en let indføring i hvirveldyr. Den tilhørende lærervejledning giver forslag til undervisningsforløb og øvelser, ligesom den indeholder forskellige slides.
Bogen kan bruges i et selvstændigt forløb på mellemtrinnet. Hvis eleverne i 7.-9. klasse lige mangler at få frisket deres viden om systematik op, vil bogen også kunne anvendes til det.

 

Læs mere >

< Læs mindre

Udskoling, 7.-9. klasse

Arbejdsbøgerne til Ind i biologien giver den enkelte elev mulighed for at sætte ord, på de oplevelser og erfaringer de får ved arbejdet med grundbogen. Gennem konklusioner, vurderinger, notater, rapporter, tegninger og spil fastholdes og uddybes elevens biologiske indsigt. I lærervejledningerne beskrives målet for arbejdet med de enkelte emner. Der er forslag til arbejdets tilrettelæggelse, materialeoversigt, kopiforlæg og overheadforlæg. Grundbøgerne afsluttes med et oplæg til årsopgave.

Materialet til 7. klasse består af:

 • Grundbog
 • Arbejdsbog
 • Lærervejledning.

Supplerende materiale:

 • Danske dyr - tilpasning, adfærd og miljø
 • Danske planter - tilpasning og miljø.

Emner i 7. klasse:

 • Det åbne land - om planter og dyr, kårfaktorer, økologiske niche m.m.
 • Grundlag for liv - om celler, fotosyntese, kredsløb m.m.
 • Sundhed og livsstil - om brug af kroppen, madens omsætning, kroppens styresystemer, sundhed, sanser m.m.
 • Anvendt biologi - primære erhverv - om landbrug, gartneri, forædling, industrielt og traditionelt landbrug m.m.
 • Miljøproblemer - om truede områder og dyr, alles ansvar m.m.
 • Ferskvand - om søen og vandløbet, dyr og plante, m.m.

Bemærk
På side 40 i grundbogen er der lagt op til forsøget "Hvor fordamper planten vand?". Vi beklager meget, at forsøget med coboltchlorid er med i Ind i biologien 7. klasse. Listen over farlige stoffer bliver hele tiden revideret, og man har siden vi skrev bogen til 7. klasse fundet ud af, at coboltchlorid er miljøskadeligt og endog kræftfremkaldende. Det kan derfor ikke mere købes og anvendes i folkeskolen. Vi har desværre ikke været i stand til at finde et stof, som kan erstatte det i forsøget - ærgerligt nok, for det var fint til at vise, at spalteåbningerne kun sidder på bladenes underside. Vi kan derfor beklageligvis kun bede dig om, at springe over dette forsøg.

Materialet til 8. klasse består af:

 • Grundbog
 • Arbejdsbog
 • Lærervejledning.

Supplerende materiale:

 • Danske dyr - tilpasning, adfærd og miljø
 • Danske planter - tilpasning og miljø.

Emner i 8. klasse:

 • Genetik - om fosterdiagnostik, gener, arv, forædling m.m.
 • Evolution - om livets opståen, udviklingen, hvad der påvirker evolutionen m.m.
 • Vi bruger biologien - om mikrobiologi, gener, enzymer, gensplejsning m.m.
 • Globale miljøproblemer - om energiforbrug, drivhuseffekt, miljøbelastende stoffer, affald, olie m.m.
 • Havet - bæredygtig udnyttelse - om havets dyr og planter, fiskeri, økosystemer, trusler mod havet m.m.
 • Skoven - om skovens planter og dyr, levevilkår, omsætning, skovbrug i Danmark m.m.

9. klasse
Materialet til Ind i biologien til 9. klasse består af 3 elevbøger, hver på ca. 64 sider, og en lærervejledning til hver elevbog.

Økosystemer
Bogen tager udgangspunkt i to meget forskellige økosystemer: ørkenen og regnskoven. Eleverne arbejder med grundlæggende viden og begreber omkring økosystemer og lærer om særprægede og spændende tilpasninger. Samtidig kan eleverne arbejde aktivt med at bygge deres egne modeløkosystemer.
Se indholdsfortegnelsen til Økosystemer under fanen Downloads.
Se artiklen om pilegiftfrøer under fanen Downloads.

Livsstil og sundhed
Livsstil og sundhed lægger vægt på grundlæggende begreber og viden om sammenhængen mellem vores livsstil og vores sundhed.

Ud over at give eleverne en faglig baggrund for deres afgangsprøve er det bogens intention at give eleverne en biologisk faglig indsigt, som de unge kan bruge i deres hverdag. Et værktøj, som kan hjælpe i deres valg af livsstil.

Bogen berører følgende emner:

 • Hvad sker der i min krop, når jeg spiser?
 • Hvorfor er noget mad mere sundt end andet?
 • Hvorfor bliver så mange overvægtige?
 • Hvordan virker slankekure biologisk set?
 • Hvad betyder motion for min krop?
 • Hvordan virker hjernen?
 • Hvordan lærer jeg nyt?
 • Hvad gør hormonerne ved min krop?
 • Hvordan påvirker misbrug min krop?
 • Passer min livsstil til min krop?

Se indholdsfortegnelsen til Sundhed og livsstil under fanen Downloads.

Fra ursuppe til functional food
Bogen er bygget op over:

 • Et evolutionsperspektiv
 • Et forskningsperspektiv
 • Et anvendelsesperspektiv.

Det faglige stof er fordelt på tre hovedområder:

 • Evolution - fra encellede prokaryoter og eukaryoter til flercellede organismer.
 • Cellens og dens arbejde – herunder celledelinger, mitose og meiose, kromosomer, gener, DNA, RNA og proteinsyntesen.
 • Biologiens anvendelse – hvordan ny biologisk viden om mikroorganismer og cellers bygning og funktion kan anvendes, om stamceller, kloning, gensplejsning, udvikling af ny medicin og ernæringsforbedrende fødevarer.

Er det sådan vi skal bruge ny viden?
Men ny viden rejser også altid etiske problemstillinger og dilemmaer om, hvad den ny viden kan bruges til, og hvad det måske er knap så godt at bruge den til.

Forskerne
Det biologiske basisstof, "krydres" af korte fortællinger om vigtige opdagelser, som forskerne har gjort – opdagelser, som har haft stor betydning for den moderne biologiske viden. Uden forskning ingen ny viden!

Citat fra bogen:
"I 1600-tallet, hvor udviklingen af naturvidenskaberne tog fart, arbejdede forskerne overalt i Europa på højtryk. De fleste mente stadigvæk, at spontan genese var en fornuftig forklaring på livets opståen.
Den belgiske læge van Helmont mente at have bevist, at mus opstod på 21 dage af en snavset skjorte, der blev anbragt sammen med hvedekerner. Han antog, at det aktive princip måtte være menneskesveden. Derfor skulle det være en snavset skjorte."

Læs mere >

< Læs mindre

Titler i systemet (15)
Tilpas udvalg
Filtre
IndlæserVent venligst…
Indlæser

Hvorfor er det nu lige, at haren hører til hvirveldyrene? Er en fisk også et hvirveldyr? Hvilken gruppe dyr hører skrubtudsen til? Hvad er det, der er fælles for alle fug...

Flergangsbog
Hvorfor er det nu lige, at haren hører til hvirveldyrene? Er en fisk også et hvirveldyr? Hvilken gruppe dyr hører skrubtudsen til? Hvad er det, der er fælles for alle fugle?Bogen omtaler klasserne fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr. Den fortæll...
199 , 00 kr.
248 , 75 kr.
Add to Cart
199 , 00 kr.
248 , 75 kr.
På lager
48 sider
Udg. dato:
04. nov. 2010

Hvad er et bløddyr, og hvad er et leddyr? Hvilken gruppe dyr hører regnormen til? Hvad er det, der er fælles for alle insekter? Er en edderkop et insekt? Bogen omtaler ræ...

Flergangsbog
Hvad er et bløddyr, og hvad er et leddyr? Hvilken gruppe dyr hører regnormen til? Hvad er det, der er fælles for alle insekter? Er en edderkop et insekt? Bogen omtaler rækkerne pighuder, polypdyr, ledorme, bløddyr og leddyr. Den fortæller hvilke kend...
224 , 00 kr.
280 , 00 kr.
Add to Cart
224 , 00 kr.
280 , 00 kr.
På lager
64 sider
Udg. dato:
02. mar. 2013

Denne bog er en lærervejledning til undervisning i biologi på mellemtrinnet. Lærervejledningen indeholder: Et indledende afsnit med begrundelse for at arbejde med systema...

Lærervejledning
Denne bog er en lærervejledning til undervisning i biologi på mellemtrinnet. Lærervejledningen indeholder: Et indledende afsnit med begrundelse for at arbejde med systematik Redegørelse for de pædagogiske overvejelser, som ligger til grund for elevbo...
438 , 00 kr.
547 , 50 kr.
Add to Cart
438 , 00 kr.
547 , 50 kr.
På lager
43 sider
Udg. dato:
30. nov. 2010

Denne bog er en flergangsbog til undervisning i natur/teknik i 6. klasse. Bogen kan også med fordel anvendes sammen med grundbøgerne til Ind i biologien 7. og 8. klasse. ...

Flergangsbog
Denne bog er en flergangsbog til undervisning i natur/teknik i 6. klasse. Bogen kan også med fordel anvendes sammen med grundbøgerne til Ind i biologien 7. og 8. klasse. For at give eleverne et klart billede af, hvordan livet har udviklet sig siden J...
131 , 00 kr.
163 , 75 kr.
Add to Cart
131 , 00 kr.
163 , 75 kr.
På lager
Udg. dato:
15. maj 2006

Denne bog er en engangsbog til undervisning i biologi i 7. klasse.   Eleverne skal læse om sundhed og livsstil, miljøproblemer, grundlaget for liv og m.m. Materialet til ...

Engangsbog
Denne bog er en engangsbog til undervisning i biologi i 7. klasse.   Eleverne skal læse om sundhed og livsstil, miljøproblemer, grundlaget for liv og m.m. Materialet til 7. klasse består af grundbog, arbejdsbog og lærervejledning. Emner i 7. klasse: ...
67 , 00 kr.
83 , 75 kr.
Add to Cart
67 , 00 kr.
83 , 75 kr.
På lager
Udg. dato:
24. jan. 2006
Eleverne skal læse om sundhed og livsstil, miljøproblemer, grundlaget for liv og m.m. Materialet til 7. klasse består af grundbog, arbejdsbog og lærervejledning.
Flergangsbog
Eleverne skal læse om sundhed og livsstil, miljøproblemer, grundlaget for liv og m.m. Materialet til 7. klasse består af grundbog, arbejdsbog og lærervejledning.
257 , 00 kr.
321 , 25 kr.
Add to Cart
257 , 00 kr.
321 , 25 kr.
På lager
176 sider
Udg. dato:
10. okt. 2009
Eleverne lærer om genetik, evolution, havet, skoven m.m. Materialet til 8. klasse består af grundbog, arbejdsbog og lærervejledning.
Engangsbog
Eleverne lærer om genetik, evolution, havet, skoven m.m. Materialet til 8. klasse består af grundbog, arbejdsbog og lærervejledning.
67 , 00 kr.
83 , 75 kr.
Add to Cart
67 , 00 kr.
83 , 75 kr.
På lager
72 sider
Udg. dato:
21. mar. 2006

Denne bog er en flergangsbog til undervisning i biologi i 9. klasse. Bogen er bygget op over tre perspektiver: Et evolutionsperspektiv Et forskningsperspektiv Et anvendel...

Flergangsbog
Denne bog er en flergangsbog til undervisning i biologi i 9. klasse. Bogen er bygget op over tre perspektiver: Et evolutionsperspektiv Et forskningsperspektiv Et anvendelsesperspektiv. Det faglige stof er fordelt på tre hovedområder: Evolution - fra ...
164 , 00 kr.
205 , 00 kr.
Add to Cart
164 , 00 kr.
205 , 00 kr.
På lager
72 sider
Udg. dato:
02. nov. 2006

Denne i-bog indeholder: Ind i biologien 9.kl. Fra ursuppe til functional food, Elevbog Ind i biologien 9.kl. Fra ursuppe til functional food, Lærervejledning En i-bog er...

i-bog, abonnement
Denne i-bog indeholder: Ind i biologien 9.kl. Fra ursuppe til functional food, Elevbog Ind i biologien 9.kl. Fra ursuppe til functional food, Lærervejledning En i-bog er en digital udgave af de trykte grundbøger til et klassetrin. Den er beriget med...
Pris pr. år pr. klasse. Løbende abonnement Udg. dato:
01. okt. 2016