Fra natur til teknik

1.-6. klasse | Grundsystem


Aktiv tænkning med åbne opgaver og spørgsmål
Fra natur til teknik er et tematisk og fleksibelt grundbogssystem, hvor eleverne fra start inddrages i aktiv tænkning med åbne opgaver og spørgsmål og selv formulerer deres iagttagelser.

Om systemet

Undervisningen tager afsæt i naturens fascinerende univers. Herfra begynder eleverne at undersøge og forstå teknikken ved at fokusere på egne oplevelser og erfaringer fra hverdagen. Eleverne arbejder med naturvidenskabelige færdigheder, begreber og arbejdsformer. De lærer, at de spørgsmål, de stiller, betyder noget for de svar, de finder frem til. Materialet lægger vægt på formidling og evaluering af egne oplevelser, begreber og erfaringer.

Til hver grundbog findes en elevbog og lærervejledning med kopisider, øvelser samt oplæg til evaluering af både emner og hele temaer. Systemet lægger op til, at der kan undervises i to temaer på hvert klassetrin. Temaerne kan anvendes i vilkårlig rækkefølge inden for hver toårig periode. Gennem de tre toårige forløb udvides de gennemgående temaer, så elevernes oplevelser og erfaringer samt faglige begreber og arbejdsmåder udfordres og nuanceres. Temaerne danner en tydelig lodret progression i materialet, og anlægger synsvinkler, der skaber sammenhænge mellem temaerne.

Fra natur til teknik dækker undervisningen i 1.-6. klasse, og består af i alt 12 grundbøger med tilknyttet lærervejledning. Stoffet præsenteres i de gennemgående temaer: Kommunikation, Konstruktion, Kredsløb og Bevægelse.

Systemet består af:

  • Elevbog
  • Lærervejledning med kopisider, øvelser og oplæg til evaluering

Hvorfor vælge Fra natur til teknik?

  • En kombination af tekst og illustrationer gør systemet nemt for både læsesvage og læsestærke elever.
  • De konstante, gennemgående temaer nuancerer og udvikler elevernes niveauer på alle klassetrin og giver en lodret progression.
  • Eleverne skal i høj grad selv tænke aktivt og finde svar på de åbne opgaver og spørgsmål, og det giver indblik i den naturvidenskabelige metode.