Alle tiders dansk

0.-2. klasse | Grundsystem

Helheds- og oplevelsespræget danskundervisning
Alle Tiders Dansk bygger på tradition, kvalitet og fornyelse. Det giver en helheds- og oplevelsespræget danskundervisning, der tager udgangspunkt i elevernes sprog og begreber, som udvikles i arbejdet med fagets forskellige discipliner.

Titler i systemet (6)

Choose VAT Option

Uden momsMed moms
IndlæserVent venligst…
Indlæser
Fag
Dansk
System
Alle tiders dansk
Niveau
1. klasse
Format
Engangsbog
ISBN
9788723006868
På lager

Alle tiders dansk

Alle tiders Dansk 1.kl. Aktivitetsbog

78,75 kr. 63,00 kr.
Fag
Dansk
System
Alle tiders dansk
Niveau
1. klasse
Format
Engangsbog
ISBN
9788723922021
På lager

Alle tiders dansk

Alle Tiders Dansk 1.kl. Skrivetræningsbog

52,50 kr. 42,00 kr.
Fag
Dansk
System
Alle tiders dansk
Niveau
2. klasse
Format
Engangsbog
ISBN
9788723921789
På lager

Alle tiders dansk

Alle Tiders Dansk 2.kl. Aktivitetsbog

78,75 kr. 63,00 kr.
Fag
Dansk
System
Alle tiders dansk
Niveau
2. klasse
Format
Flergangsbog
ISBN
9788723921819
På lager

Alle tiders dansk

Alle Tiders Dansk 2.kl. Oplevelsesbog

217,50 kr. 174,00 kr.
Fag
Dansk
System
Alle tiders dansk
Niveau
0. klasse
Format
Plakater
ISBN
9788723005595
På lager

Alle tiders dansk

Alle Tiders Dansk Bh.kl. Bogstavkort

508,75 kr. 407,00 kr.
Fag
Dansk
System
Alle tiders dansk
Niveau
Indskoling-3. klasse
Format
Plakater
ISBN
9788723011992
På lager

Bogstavkort

Bogstavkort fra A-Å

580,00 kr. 464,00 kr.

Alle Tiders Dansk til indskolingen, 0.-2. klasse

Med Alle Tiders Dansk får eleverne i indskolingen en god introduktion til danskfaget igennem oplæsningshistorier, sange, rim og remser. Læringen bygger på fællesskab i klassen, samtale og at eleverne udvikler sig i deres eget tempo med klassens fælles mål som ramme. Elevens selvværd, nysgerrighed og fantasi styrkes gennem forskellige aktiviteter og eksperimenter. Læsning og bogstavgennemgang er integreret i Alle Tiders Dansk, og eleverne lærer selv at gå på opdagelse i det danske sprog.  Den tilhørende lærervejledning giver grundig beskrivelse af principperne for undervisningen og hjælper med mulighederne for undervisnings­differentiering. Hermed fokuseres der på kreativitet og en inspirerende tilgang til læring.

Hvad består Alle Tiders Dansk af på indskolingen?

Oplevelsesbøgerne, der dækker mange genrer. Fælles for teksterne er, at de giver mulighed for forskellige danskfaglige aktiviteter, ofte i tværfaglig sammenhæng. Eleverne får mulighed for at undres, så de kan digte med og fantasien frit kan komme til udtryk. Teksterne lægger op til at eleverne skal iagttage, hvad der sker i hverdagen, og udvider derved elevernes horisont og forståelse af sammenhænge. Der tages altså hul på elevernes faglige læsning. Tekster, illustrationer og det flotte layout giver eleverne en større oplevelse, og billedrytmen understøtter læserytmen naturligt.

Kopimappen er ikke arbejdsbøger i traditionel forstand, for eleverne opfordres til at tage medansvar for organiseringen af både arbejdsform og selve arbejdet. Her er den interne evaluering et væsentligt redskab, ligesom de åbne opgaver lægger op til undervisnings­differentiering. 
Da sprogudviklingen er det centrale, rettes opmærksomheden mod sproget både som udtryks- og kommunikationsmiddel, og der fokuseres dewuden på sprogets grammatiske opbygning. Den sproglige opmærksomhed styrkes ved procesorienteret arbejde med mundtlige og skriftlige udtryksformer i forskellige genrer. Eleverne opfordres i opgaverne til at gå på opdagelse i deres omverden, opleve den med åbne sanser og udtrykke det, de oplever.

Som lærer har du adgang til Lærervejledninger, der indeholder en række faglige artikler om væsentlige danskfaglige og pædagogiske emner samt en udførlig tekst-for-tekst-vejledning samt kopiark.

Hvorfor vælge Alle Tiders Dansk?

  • For at udbygge elevernes læse- og udtrykslyst og deres glæde ved sproget og give dem færdigheder til at bruge det i undervisningen.
  • Der arbejdes procesorienteret med elevernes mundtlige og skriftlige udtryksformer, så den sproglige opmærksomhed fremmes.
  • Eleverne lærer at respektere hinandens synspunkter samtidig med, at de stiller krav til både eget og andres arbejde.