Forpligtende elevteam. Hvor svært kan det være

Denne bog er et bud på en måde at organisere skolens elever, lærere og forældre på, så undervisningspraksis bliver mere spændende og mere udviklende.

Om materialet--AND--lt;/strong>
Forpligtende elevteam giver også et bud på en metode til at komme så tæt på de problemstillinger, der er eller kan være i klasserne eller årgangsundervisningen. I starten er det en krævende metode, fordi elevteamet skal bruge tid til at etablere sig, men ved regelmæssig og konsekvent brug og anvendelse, helst fra skoleårets start, vil det efter nogle måneder give lærerne fornyet overskud og energi.

Tankerne bag modellen og metoden udspringer i ønsket om at sætte elevernes dannelse og demokrati-forståelse øverst på den pædagogiske dagsorden. Organisationen af elever i elevteams bygger på en erkendelse af, at der i ethvert samspil med andre hele tiden skal være en forståelse for, hvad der foregår mellem implicerede parter, hvilket mønster hele samspillet har, og hvilken relation det enkelte individ har til de andre i teamet.

Forpligtende elevteam er en arbejdsmodel, en måde at organisere eleverne til demokratisk dannelse, en metode til fagligt udviklende elevsamarbejde og en hjælp til at nå de faglige mål gennem elevansvar.

Indhold
Bogen indeholder tekster om følgende temaer:

 • Progression i dannelse
 • Lærerautoritet – lærerpersonlighed
 • Sociale kompetencer
 • Organisation
 • Struktur
 • Elevteam
 • Konflikter som springbræt
 • Faste forpligtende team
 • Elevteam – mål og vision
 • Skolens demokrati og dannelsesprojekt
 • Eleverne og deres medbestemmelse
 • Forældrene og deres medbestemmelse.
På lager
Pris 154,00 kr.
Total pris 154,00 kr.
Pris inkl. moms 192,50 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Niveau
Voksenhenvendt
Fag
Socialpædagogik
Antal sider
64
Udgivelsesdato
06. jan. 2015
ISBN
9788776079598
Udgave
1