IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.alinea.dk/
96 , 00 kr.
120 , 00 kr.
Fart på dansk, Lyt, tal, læs og skriv, Elevhæfte

Fart på dansk, Lyt, tal, læs og skriv, Elevhæfte

Fart på dansk, Lyt, tal, læs og skriv tager udgangspunkt i elevernes verden, fx mig selv, der hvor jeg bor, året rundt, krop og sundhed. Eleverne veksler mellem at lytte, tale, læse og skrive.

Hæftet stilladserer elevernes læring og er med til at give dem et sprogligt fundament med både højfrekvente ord, før-faglige ord og sprog- og læringsstrategier. Målet er at gøre dem til aktive sprogbrugere i modtagelsestilbuddet og senere i almenundervisningen.

Materialet understøtter elevernes egne sproglige ressourcer og giver dig mulighed for at differentiere undervisningen med henblik på at kunne udfordre elever med forskellige sproglige og faglige forudsætninger på deres eget niveau.

Elevhæftets sprogarbejde kan suppleres med øvelser fra Fart på dansk - Ord og begreber med CL.

En udgivelse i serien Fart på dansk

Denne udgivelse er en del af Fart på dansk - et nyt materiale fra Alinea, målrettet dig, som underviser i dansk som andetsprog på grundskoleniveau.

Materialet bygger på den nyeste viden om andetsprogsdidaktik og tager højde for det løbende optag af elever og behovet for differentiering.

Formålet er at give dine elever et sprogligt fundament, så de kan deltage aktivt og ligeværdigt i skole og samfund.

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
ISBN:
9788723516572
1. oplag 27. okt. 2016
88 sider
Niveau: Mellemtrin-7. klasse Fag: Dansk 1. udg. Forlag: Alinea Redaktør: Cecilie Bogh
120 , 00 kr.
96 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms