Digitale moduler til Tysk (7)
Tilpas udvalg
Digital

GEKKO-Tysk Mellemtrin kan kun købes som en del af Tyskportalen Mellemtrin
GEKKO-tysk Mellemtrin er et digitalt læremiddel, der dækker hele tyskforløbet i grundskolen. Temaforløbene inkluderer musik, litteratur, kulturmøder og projektarbejde. GEKKO-tysk Mellemtrin veksler mellem sproglig aktivitet ved skærmen og i klasserummet.

GEKKO-tysk giver dig gode muligheder for at supplere din undervisning med nye emner, projektarbejde eller du kan supplere med dit eget materiale.

GEKKO-tysk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

5.-6. klasse
Digital

GEKKO-tysk Udskoling kan kun købes som en del af Tyskportalen Udskoling
GEKKO-tysk Udskoling
er et digitalt læremiddel, der dækker hele tyskforløbet i grundskolen. Temaforløbene inkluderer musik, litteratur, kulturmøder og projektarbejde. GEKKO-tysk Udskoling lægger op til, at eleverne kommer væk fra skærmen og bruger sproget aktivt.

GEKKO-tysk Udskoling giver dig gode muligheder for at supplere din undervisning med nye emner, projektarbejde eller du kan sammensætte dit eget materiale.

GEKKO-tysk Udskoling er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
Digital

Onlineprøver Tysk kan købes selvstændigt eller som en del af Tyskportalen Udskoling
Med Onlineprøver til tysk kan eleverne vænne sig til prøvesituationen og forberede sig til afgangsprøven. Prøverne har fokus på lytteforståelse, læseforståelse, sprogforståelse og den skriftlige forståelse i det tyske sprog, som eleverne skal bruge til afgangsprøven. Elevernes opgaver rettes automatisk, så du som lærer kan bruge tiden på noget andet i klasselokalet.

Onlineprøver Tysk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

8.-10. klasse
Digital

Restudy Tysk kan købes selvstændigt eller som en del af Tyskportalen Udskoling
Med Flipped Learning har du et alternativ til den traditionelle tavleundervisning, idet du bruger undervisningsvideoer til at introducere eleverne til et nyt fagligt emne. Eleven ser en video om emnet og tager den tilhørende quiz som forberedelse til klasseundervisningen. Det frigiver kostbar tid i klasselokalet, som du kan bruge på at tilpasse og støtte den enkelte elev i læringsprocessen.

Tyskportalen Udskoling er tilskudsberettiget
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
Digital

Superreaders kan kun købes som en del af Engelsk-, Tysk- eller Franskportalen
Superreaders er et onlinebibliotek med over 200 digitale bøger til engelsk-, tysk- og franskundervisningen. Her findes masser af gode historier til sprogundervisningen i 1.-10. klasse eller som fritidslæsning.

Eleverne kan læse bøgerne både på computer og tablet, og så kan de få teksterne læst op af indtalt eller syntetisk stemme. Læsningen suppleres med interaktive opgaver og boganmeldelser, som eleverne læser og deler med hinanden.

Superreaders.dk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

1.-10. klasse
Digital

Motiverende træning i et fagligt univers
Brug Villeby i din undervisning, når dine elever har brug for at træne fagets fundamentale begreber uafhængigt af bogsystemer og niveau, og håndpluk de elementer, der passer til netop din undervisning.

I Villebys digitale univers foregår træningen i spændende, sjove og faglige spil, der intuitivt og legende sætter elevernes faglige kompetencer i spil.

Opgaverne og aktiviteterne i Villeby er intuitive og guider nemt eleverne gennem arbejdet med de fundamentale begreber inden for det enkelte fag. Der er opgaver og aktiviteter til alle undervisningssituationer, da Villeby indeholder både bøger, film, spil, quizzer, musik, musikvideoer, faktatekster, evalueringsopgaver og planlagte pædagogisk-didaktiske forløb.

Med over 4.500 opgaver og aktiviteter på tværs af fagene får du et solidt fundament til en varieret undervisning. Villeby dækker fagene: dansk, matematik, engelsk, fransk, natur/teknologi, historie, kristendomskundskab, idræt, musik, billedkunst og madkundskab.

Villeby er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

0.-6. klasse

Sider