Digitale moduler til Samfundsfag (4)
Tilpas udvalg
Digital

Prøv Restudy Samfundsfag gratis som en del af Samfundsfagsportalen frem til skolestart 2017

Restudy Samfundsfag kan købes selvstændigt eller som en del af Samfundsfagsportalen
Med Restudy - Flipped Learning har du et alternativ til den traditionelle tavleundervisning, da du bruger undervisningsvideoer til at introducere eleverne til et nyt fagligt emne.

Eleven ser en video om emnet og tager den tilhørende quiz som forberedelse til klasseundervisningen. Det frigiver kostbar tid i klasselokalet, som du kan bruge på at tilpasse og støtte den enkelte elev i læringsprocessen.

Samfundsfagsportalen til udskolingen er tilskudsberettiget
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
Digital

Tværfagligt digitalt læremiddel med fokus på historien
Spot på Kongeriget er et tværfagligt digitalt læremiddel, hvor de danske konger og dronninger sætter rammen for gennemgangen af historie, samfundsfag og kristendom.

Det tværfaglige læremiddel kommer omkring især historiefagets centrale emner og udgør et fleksibelt undervisningsmateriale, hvor elever og lærer opfordres til at være aktive medskabere.

Spot på Kongeriget  er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

3.-10. klasse
Digital

Prøv Spot på samfundsfaget gratis som en del af Samfundsfagsportalen frem til skolestart 2017

Giv dine elever korte nyheder i øjenhøjde og engager dem med debat og afstemninger
Spot på samfundsfag er et nyt og anderledes digitalt læremiddel til samfundsfag. Læremidlet kommer omkring alle fagets centrale emner og er fyldt med aktuelle artikler, videoer og billeder.
I Spot på samfundsfag er elever og lærere i høj grad selv med til at skabe indholdet. Eleverne kan skrive artikler, debattere og deltage i afstemninger.

 

8.-10. klasse
Digital

Motiverende træning i et fagligt univers
Brug Villeby i din undervisning, når dine elever har brug for at træne fagets fundamentale begreber uafhængigt af bogsystemer og niveau, og håndpluk de elementer, der passer til netop din undervisning.

I Villebys digitale univers foregår træningen i spændende, sjove og faglige spil, der intuitivt og legende sætter elevernes faglige kompetencer i spil.

Opgaverne og aktiviteterne i Villeby er intuitive og guider nemt eleverne gennem arbejdet med de fundamentale begreber inden for det enkelte fag. Der er opgaver og aktiviteter til alle undervisningssituationer, da Villeby indeholder både bøger, film, spil, quizzer, musik, musikvideoer, faktatekster, evalueringsopgaver og planlagte pædagogisk-didaktiske forløb.

Med over 4.500 opgaver og aktiviteter på tværs af fagene får du et solidt fundament til en varieret undervisning. Villeby dækker fagene: dansk, matematik, engelsk, fransk, natur/teknologi, historie, kristendomskundskab, idræt, musik, billedkunst og madkundskab.

Villeby er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

0.-6. klasse

Sider