Digitale moduler til Fysik/kemi (4)
Tilpas udvalg
Digital

Fysik-kemifokus kan kun købes som en del af Fysik-kemiportalen
Fysik-kemifokus er et 100 % digitalt grundsystem til fysik-kemi-undervisningen i udskolingen, der opfylder forenklede Fælles Mål. Du og dine elever får 29 forløb , heriblandt 2 forløb om kodning, med inspirerende faglige tekster og interaktive opgaver samt en masse praktiske aktiviteter og eksperimenter væk fra skærmen, 8 fællesfaglige forløb samt 1 metodeforløb.

Med Fysik-kemifokus kan du bruge de færdige forløb eller sammensætte dine egne, så de passer til netop dine elever. Brug det også som supplement til det grundsystem, du allerede anvender.

Fysik-kemifokus er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-9. klasse
Digital

Restudy Fysik-Kemi kan købes selvstændigt eller som en del af Fysik-Kemiportalen
Med Restudy - Flipped Learning har du et alternativ til den traditionelle tavleundervisning, da du bruger undervisningsvideoer til at introducere eleverne til et nyt fagligt emne. Eleven ser en video om emnet og tager den tilhørende quiz som forberedelse til klasseundervisningen. Det frigiver kostbar tid i klasselokalet, som du kan bruge på at tilpasse og støtte den enkelte elev i læringsprocessen.

Fysik-Kemiportalen til udskoling er tilskudsberettiget
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-9. klasse
Digital

Motiverende træning i et fagligt univers
Brug Villeby i din undervisning, når dine elever har brug for at træne fagets fundamentale begreber uafhængigt af bogsystemer og niveau, og håndpluk de elementer, der passer til netop din undervisning.

I Villebys digitale univers foregår træningen i spændende, sjove og faglige spil, der intuitivt og legende sætter elevernes faglige kompetencer i spil.

Opgaverne og aktiviteterne i Villeby er intuitive og guider nemt eleverne gennem arbejdet med de fundamentale begreber inden for det enkelte fag. Der er opgaver og aktiviteter til alle undervisningssituationer, da Villeby indeholder både bøger, film, spil, quizzer, musik, musikvideoer, faktatekster, evalueringsopgaver og planlagte pædagogisk-didaktiske forløb.

Med over 4.500 opgaver og aktiviteter på tværs af fagene får du et solidt fundament til en varieret undervisning. Villeby dækker fagene: dansk, matematik, engelsk, fransk, natur/teknologi, historie, kristendomskundskab, idræt, musik, billedkunst og madkundskab.

Villeby er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

0.-6. klasse

Sider