Digitale moduler til Engelsk (10)
Tilpas udvalg
Digital

5.-7. klasse | Digitalt læremiddel

Træn engelsk på en helt ny måde
Slip dine elever løs i det helt nye intelligente læremiddel CampEngelsk, der hele tiden tilpasser sig den enkelte elevs niveau og hjælper eleven videre i den rigtige retning og i rette tempo.

5.-7. klasse
Digital

GEKKO-Engelsk Indskoling kan kun købes som en del af Engelskportalen
GEKKO-engelsk Indskoling er et digitalt læremiddel, der dækker hele engelskforløbet i indskolingen. Undervisningsforløbene inkluderer små historier, musik og kulturmøder med engelsktalende lande. 

GEKKO-engelsk Indskoling veksler mellem sproglig aktivitet ved skærmen og i klasserummet igennem digitale spil og lege og inddragelse af CL-aktiviteter.

GEKKO-engelsk Indskoling er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

1.-3. klasse
Digital

GEKKO-Engelsk Mellemtrin kan kun købes som en del af Engelskportalen Mellemtrin
GEKKO-Engelsk Mellemtrin er et digitalt læremiddel, der dækker hele engelskforløbet i grundskolen. 

Det helt centrale i GEKKO-Engelsk Mellemtrin er de inspirerende temabaserede forløb, der inkluderer musik, litteratur, kulturmøder, projektarbejde og meget mere. I undervisningen lægger GEKKO-Engelsk Mellemtrin op til, at eleverne kommer væk fra skærmen og bruger sproget aktivt. 

GEKKO-Engelsk Mellemtrin er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

4.-6. klasse
Digital

GEKKO-Engelsk Udskoling kan kun købes som en del af Engelskportalen Mellemtrin
GEKKO-Engelsk Udskoling er et digitalt læremiddel, der dækker hele engelskforløbet i udskolingen.

Temaforløb som 27 Club, Skateboarding og The Bizarre World of Tim Burton taler ind i elevernes verden. Forløbene inkluderer musik, litteratur, kulturmøder og projektarbejde. I undervisningen lægger GEKKO-Engelsk Udskoling op til, at eleverne kommer væk fra skærmen og bruger sproget aktivt. 

GEKKO-Engelsk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
Digital

Mix & Match kan kun købes som en del af Engelskportalen Mellemtrin
Mix & Match er et digitalt læremiddel til lytte- og læsetræning til engelskundervisningen, der gør dine elever bedre til at lytte og forstå tekster, læse, tale og skrive på engelsk.

Mix & Match er nemt og intuitivt at bruge, og giver eleverne gode tips til læse- og skrivestrategier, så de vænner sig til at bruge den relevante strategi til forskellige opgaver. 

I Mix & Match har opgavesættene forskellige sværhedsgrader, så det er muligt for læreren at diffentirere og tildele opgaver, der udfordrer den enkelte elev.

Mix & Match er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

4.-6. klasse
Digital

Onlineprøver Engelsk kan købes selvstændigt eller som en del af Engelskportalen Udskoling
Med Onlineprøver til engelsk kan eleverne vænne sig til prøvesituationen og forberede sig til afgangsprøven i skriftlig engelsk. Prøverne har fokus på lytte-, læse- og sprogforståelse samt skriftlig forståelse, som eleverne skal bruge til afgangsprøven. Du får som lærer et overblik over, hvor der eventuelt skal sættes ind før den endelige prøve. Elevernes prøver rettes automatisk, så du kan bruge tid på at evaluere frem for at rette.

Onlineprøver Engelsk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

1.-10. klasse
Digital

Restudy Engelsk kan købes selvstændigt eller som en del af Engelskportalen Udskoling
Med Flipped Learning har du et alternativ til den traditionelle tavleundervisning, idet du bruger undervisningsvideoer til at introducere eleverne til et nyt fagligt emne. Eleven ser en video om emnet og tager den tilhørende quiz som forberedelse til klasseundervisningen. Det frigør kostbar tid i klasselokalet, som du kan bruge på at støtte den enkelte elev i læringsprocessen.

Engelskportalen Udskoling er tilskudsberettiget
Læs mere om tilskudsreglerne >

4.-10. klasse
Digital

Skoleordbog Engelsk kan kun købes som en del af Engelskportalen Mellemtrin og Udskoling
Skoleordbog Engelsk er en digital ordbog specielt til folkeskolens 5.-8. klasser. Ordbogen er et godt værktøj til engelskundervisningen og indeholder et nøje udvalgt ordforråd, der passer til de forskellige klassetrin. Desuden dækker den digitale ordbog ordforrådet inden for emner, der typisk interesserer eleverne i den aldersgruppe.

Skoleordbog Engelsk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

5.-8. klasse
Digital

Superreaders kan kun købes som en del af Engelsk-, Tysk- eller Franskportalen
Superreaders er et onlinebibliotek med over 200 digitale bøger til engelsk-, tysk- og franskundervisningen. Her findes masser af gode historier til sprogundervisningen i 1.-10. klasse eller som fritidslæsning.

Eleverne kan læse bøgerne både på computer og tablet, og så kan de få teksterne læst op af indtalt eller syntetisk stemme. Læsningen suppleres med interaktive opgaver og boganmeldelser, som eleverne læser og deler med hinanden.

Superreaders.dk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

1.-10. klasse
Digital

Motiverende træning i et fagligt univers
Brug Villeby i din undervisning, når dine elever har brug for at træne fagets fundamentale begreber uafhængigt af bogsystemer og niveau, og håndpluk de elementer, der passer til netop din undervisning.

I Villebys digitale univers foregår træningen i spændende, sjove og faglige spil, der intuitivt og legende sætter elevernes faglige kompetencer i spil.

Opgaverne og aktiviteterne i Villeby er intuitive og guider nemt eleverne gennem arbejdet med de fundamentale begreber inden for det enkelte fag. Der er opgaver og aktiviteter til alle undervisningssituationer, da Villeby indeholder både bøger, film, spil, quizzer, musik, musikvideoer, faktatekster, evalueringsopgaver og planlagte pædagogisk-didaktiske forløb.

Med over 4.500 opgaver og aktiviteter på tværs af fagene får du et solidt fundament til en varieret undervisning. Villeby dækker fagene: dansk, matematik, engelsk, fransk, natur/teknologi, historie, kristendomskundskab, idræt, musik, billedkunst og madkundskab.

Villeby er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

0.-6. klasse

Sider