Digitale moduler til Dansk (14)
Tilpas udvalg
Digital

Denførstelæsning.dk kan købes selvstændigt eller som en del af Danskportalen Indskoling
Denførstelæsning.dk  tager udgangspunkt i sjov og motiverende læse- og skrivetræning og viser eleverne vejen fra læsning og stavning af lydrette ord mod læsning og skrivning af mere komplekse tekster.

Denførstelæsning.dk bygger på samme principper som de kendte bøger, men tilbyder nye opgaver og digitale læringsspil. Det giver dig et nemt og sikkert redskab til løbende at evaluere, om eleverne når deres individuelle læringsmål.

Denførstelæsning.dk er tilskudsberettiget
Læs mere om tilskudsreglerne >

0.-2. klasse
Digital

iLitt kan kun købes som en del af Danskportalen Udskoling
iLitt er skræddersyede og gennemarbejdede forløb til litteratur- og mediedelen af danskfaget. Med iLitt får du undervisningsforløb med fokus på digital og dialogisk litteraturundervisning, der understøttes af klare mål for eleverne, evaluérbare forløb og interaktive opgavebesvarelser.

iLitt er tilskudsberettiget
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
Digital

iSkriv Mellemtrin kan kun købes som en del af Danskportalen Mellemtrin
iSkriv Mellemtrin træner dine elever i at læse og skrive tekster i de forskellige genrer. Forløbene i iSkriv understøtter elevernes skriveproces gennem tydelige arbejdsfaser, faglig dialog mellem eleverne og skrivekonferencer med læreren. Eleverne arbejder med tekster, der fortæller, informerer, argumenterer og instruerer. Og i hvert forløb forholder de sig til genrens formål, opbygning, sprog, layout og andre kendetegn.

iSkriv Mellemtrin er tilskudsberettiget
Læs mere om tilskudsreglerne >

3.-6. klasse
Digital

iSkriv kan kun købes som en del af Danskportalen Udskoling
iSkriv  træner dine elever i at læse og skrive tekster i de forskellige genrer. Forløbene i iSkriv understøtter elevernes skriveproces gennem tydelige arbejdsfaser, eksempeltekster og interaktive assistenter. Her bliver eleverne fortrolige med forskellige genrer ved at arbejde med tekster, som fortæller, beretter, informerer, argumenterer, refererer og instruerer. Sideløbende med genrearbejdet kan eleverne træne forskellige sproglige områder, som man skal beherske for at få et klart og varieret sprog. I Prøveopgaver klædes eleverne på til den nye skriftlige afgangsprøve med adgang til internettet.

iSkriv Udskoling er tilskudsberettiget
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
Digital

Fængende univers med morfemmagikere, nutidsninjaer og tegntacklere!

iStavning er stavematerialet, som dine elever vil elske. Her får du alt, hvad du skal bruge til at give dine elever succes med stavning, tegnsætning og grammatik: et flot og motiverende univers med spilelementer, der gør det sjovt at lære at stave, og træning på elevens eget faglige niveau, så alle oplever at udvikle sig og få succes.

iStavning er målrettet elever i 3.-9. klasse og dækker den del af viden- og færdighedsmålene, der handler om sproglig viden, grammatik, stavning og tegnsætning. iStavning er udviklet af de erfarne forfattere til bl.a. stavematerialet Stavevejen, Marianne og Mogens Brandt Jensen.

3.-9. klasse
Digital

Litteraturforløb er en del af Danskportalen Indskoling
I Litteraturforløb ligger fokus på kompetenceområdet fortolkning, og her får I adgang til et bredt udvalg af litteraturforløb og forskelligartede tekster, som fx billedbøger, filmklip, sange og højtlæsningstekster.

Forløbene er bygget op omkring faserne Vær nysgerrig, Oplev, Undersøg, Producér, Perspektivér og Evaluér og tager udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelser med teksterne.

Litteraturforløber tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

0.-3. klasse
Digital

Læseprøven kan købes selvstændigt eller som en del af Danskportalen Udskoling
Læseprøven klæder dig og dine elever på til den digitale prøve i læsning efter 9. klasse. Den kan både bruges til at teste elevernes læsefærdigheder og som led i din undervisning. 

Læseprøven indeholder otte læseprøver, og ligesom den digitale 9. klasseprøve består hver prøve af et tekstsæt, der skal læses på papir, og opgaver som skal løses digitalt.

Læseprøven er tilskudsberettiget
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
Digital

Onlineprøver Dansk retskrivning kan købes selvstændigt eller som en del af Danskportalen Udskoling
Er dine elever klar til afgangsprøven i dansk retskrivning? Vi hjælper dig med at give dine elever et godt afsæt for en vellykket afgangsprøve. Onlineprøver Dansk retskrivning indeholder 30 digitale retskrivningsprøver inddelt i tre sværhedsgrader. Prøverne rettes automatisk, og der gives karakter, hvis man ønsker det. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt for både dig og dine elever, hvor der eventuelt skal sættes ind før den endelig prøve.

Onlineprøver Dansk retskrivning er tilskudsberettiget
Læs mere om tilskudsreglerne >

8.-10. klasse
Digital

Restudy Dansk kan købes selvstændigt eller som en del af Danskportalen Udskoling
Med Flipped Learning har du et alternativ til den traditionelle tavleundervisning, idet du bruger undervisningsvideoer til at introducere eleverne til et nyt fagligt emne. Eleven ser en video om emnet og tager den tilhørende quiz som forberedelse til klasseundervisningen.

Danskportalen Udskoling er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
Digital

Skriv og Læs Skole kan købes selvstændigt eller som en del af Danskportalen Indskoling
Med Skriv og Læs Skole skaber eleverne deres egne tekster ud fra billeder og udvikler derved deres læse- og skriftsprog. Billederne danner grundlag for en historie, eleven selv skriver og fortæller på sin egen måde. Eleven genfortæller historien til sin lærer, som med konventionel stavning skriver historien under elevens egen tekst. Når barnet sammenligner sin egen skrivning med en voksens skrivning, lærer barnet at stave de ord, der oftest bruges, og opfanger løbende anvendte stavemåder. På den måde forbedrer eleven både sin stavning og læsning.

Skriv og Læs Skole er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

0.-2. klasse

Sider

Side 1 af 2