Didaktisk design - digitale læreprocesser

Denne bog præsenterer en didaktisk tænkning og praksis, der understøtter differentieret undervisning og elevers egen digitale produktion. Forfatterne tager afsæt i tre didaktiske rammedesign, der har deres force i hver deres undervisningssammenhæng:

- Fagfaglige undervisningsforløb - Tværfaglige projekter- Individuelle fordybelsesprojekter

Forfatterne introducerer begrebet elever som didaktiske designere og viser med konkrete eksempler fra dansk, matematik og tværfaglige forløb, hvordan læreren med et overordnet rammedesign kan understøtte elevernes design af deres egne læreprocesser og dermed deres kreativitet, innovative kompetencer og digitale dannelse.

Med trådløse teknologier, mobile enheder og web 2.0 udfordres relationen mellem elever og lærere, fordi eleverne allerede har digitale kompetencer og uden videre kobler praksisformer fra det fysiske klasserum med dem, de kender fra det virtuelle rum. Eleverne forholder sig fagligt undersøgende, samarbejder og forhandler aktivt med hinanden, hvilket gør deres digitale produktion til en effektiv læringsform.

På lager
Pris 215,20 kr.
Total pris 215,20 kr.
Pris inkl. moms 269,00 kr.
Kundeservice
Tlf.: 70 25 46 66
E-mail: info@alinea.dk
Antal sider
192
Udgivelsesdato
15. aug. 2014
ISBN
9788711342459
Udgave
1