5 pejlemærker til at arbejde med den barske ungdomslitteratur

De barske emner er - og har længe været - populære i udskolingens litteraturundervisning. Og med god grund: Det er stærke og virkningsfulde tekster, som trænger igennem mediebilledet og vækker de unges opmærksomhed. Men det stiller etiske krav til de rammer, vi som lærere præsenterer teksterne i. Det mener Marianne Holst Hundebøl, lærer og master i børns litteratur og medier. 

Tag tempoet ud af undervisningen. Det er ét af de pejlemærker, som Marianne har udviklet som led i sin masterafhandling om, hvordan man kan arbejde både æstetisk og etisk med svære tekster, så elevernes mod ikke slukkes af de barske emner, som litteraturundervisningen ofte byder på.  

“Det handler om at finde et håb - og skabe handlemod hos de unge, så de ikke bare føler sig efterladt i en magtesløshed efter mødet med teksten“ fortæller Marianne. Men det handler også om at rammesætte undervisningen ved at inddrage elevernes egne sanser og følelser, så teksterne ikke bare bliver endnu et punkt på årsplanen, som de aldrig rigtig mærker eller husker. 

Sidste år læste Marianne billedromanen ”Drengen uden øre” med sin 8. klasse, og hun er ikke i tvivl om, at eleverne stadig husker bogen helt ind i kroppen i dag. Det gør de ikke bare fordi det er en grusom bog om svigt, hævn, død og evnen til at tilgive. En bog, der brænder sig fast på nethinden. 

Eleverne husker også bogen, fordi Marianne præsenterede bogen med et litteraturforløb, som bragte æstetiske og etiske overvejelser i spil, og gav plads til sårbarhed og nysgerrighed i tekstarbejdet, så den kom helt under huden.  

“Det handler om at finde et håb - og skabe handlemod hos de unge, så de ikke bare føler sig efterladt i en magtesløshed efter mødet med teksten”

Marianne Holst Hundebøl

Teorien bag forløbet kom fra hendes masterafhandling: hvordan arbejder vi både æstetisk og etisk med svære tekster i danskundervisningen, så eleverne får handlemod og bliver selvstændige tænkere? 

I arbejdet med teksten formulerede Marianne fem pejlemærker for en etisk-æstetisk litteraturundervisning. De handler dels om at tænde elevernes nysgerrighed og pirre deres sanser ved brug af dufte, iscenesættelse og højtlæsning. Ved første lektion havde hun lavet kaffe og taget varme krydderier med, så scenen blev sat som i bogen. 

”Allerede fra første time var elevernes sanser vakt. Jeg havde lagt en bog på hvert bord, som jeg forbød dem at åbne. Der var deres nysgerrighed pirret, og bogen var pludselig noget helt specielt,” fortæller Marianne Holst Hundebøl.

Luk
Pejlemærker for en etisk-æstetisk litteraturundervisning 

Pejlemærkerne er tiltænkt læreren og kan bruges på alle klassetrin, ligesom de ikke kun er målrettet vidnesbyrdlitteratur.  

1. Skab tid og rum  
Vælg kun tekster, du selv kan mærke.
Server teksten/teksterne sanseligt og æstetisk.
Brug den nødvendige tid.  

2. Skab progression  
Tænd teksten, Tag teksten og Tænk med teksten. 
Iscenesæt tekstarbejdet, så du får en krog i
den enkelte elev.  
Vær tekstnær i fortolkningsarbejdet.
Inddrag elevernes erfaringer og vend jer sammen
mod verden. 

3. Doser håbløsheden
Læs ikke det hele på én gang. 
Lad eleverne fordøje, før I fortsætter.
Giv plads til refleksion: Fra indtryk til udtryk. 

4. Vær sammen. Dyrk fællesskabet.
Husk, at vi alle bærer noget af den anden/de andre.
Giv plads til oplæsning – ingen skal føle sig alene.
Brug hinanden i fortolkningsfællesskabet.

5. Sæt fokus på få, faglige begreber
Vælg ud.
Lad teksten og eleverne bestemme, hvad der skal fokus på.
Hvad skurrer, pirrer eller frustrerer?

Næste skridt var at læse teksten højt i fællesskab. ”Så kan eleverne mærke hinanden. Hvis en elev fik tårer i øjnene eller måtte gå ud af lokalet, kunne vi tage en fælles snak om de her følelser,” siger Marianne og fortsætter:   

”Jeg havde en elev, som ellers ikke var særlig engageret i danskundervisningen, men efter forløbet udbrød ’Det har givet mig et større og anderledes blik på verden’. Og det er jo noget af det vildeste, man som dansklærer kan opleve.” 

Forløbet om Drengen uden øre er nu tilgængeligt på Alineas danskportal. Men allerede her kan du se de fem pejlemærker, som du kan bruge næste gang du bringer barsk ungdomslitteratur ind i din undervisning.

Forløb

Drengen uden øre

Se forløbet “Drengen uden øre”, som Marianne brugte med sin 8.klasse.  

Marianne er også forfatter til “Sand mellem tænderne”, som præsenterer en æstetisk tilgang til litteraturundervisningen. Her kan du finde masser af inspiration og stærke litterære tekster til dine udskolingselever. 

Find flere værkforløb, hvor I kan arbejde æstetisk og sansebaseret i vores danskportal her: