Børnehaveklasse (106)
Filtre
Vælg kategori
Tilpas dit valg:

Vælg klassetrin

Alle

Vælg format

Alle

Vælg pris

Vælg pris

Vælg serie

Alle
Se alle kategorier
Tilpas udvalg
Serie

Cooperative Learning i børnehaveklassen er en håndsrækning til den børnehaveklasseleder, som ønsker variation og bevægelse i sin undervisning – og et materiale, der er lige til at gå til.

Når Cooperative Learning inddrages i undervisningen, deltager alle elever aktivt, og alle får masser af taletid.
Bogen indeholder et væld af øvelser og kopiark til træning af de store kompetenceområder, som skal opfyldes i børnehaveklassen: 

 • Engagement og fællesskab
 • Sprog
 • Sproglig bevidsthed
 • Fortælling 
 • Leg med skrivning og læsning
 • Naturfaglige fænomener
 • Matematisk opmærksomhed

 

Køb CL i børnehaveklassen

Digital

Denførstelæsning.dk kan købes selvstændigt eller som en del af Danskportalen Indskoling
Denførstelæsning.dk  tager udgangspunkt i sjov og motiverende læse- og skrivetræning og viser eleverne vejen fra læsning og stavning af lydrette ord mod læsning og skrivning af mere komplekse tekster.

Denførstelæsning.dk bygger på samme principper som de kendte bøger, men tilbyder nye opgaver og digitale læringsspil. Det giver dig et nemt og sikkert redskab til løbende at evaluere, om eleverne når deres individuelle læringsmål.

Denførstelæsning.dk er tilskudsberettiget
Læs mere om tilskudsreglerne >

0.-2. klasse
Serie

Lette fagbøger til de yngste læsere
Allerede fra 8 år kan børnene læse og billedlæse bøgerne i serien Læs dansk fakta, som er en række lette og spændende fagbøger på et højt fagligt niveau både på tekst- og billedsiden.

Alle bøgerne er danskproducerede og indeholder de redskaber, der kendetegner en god fagbog: indholdsfortegnelse, stikordsregister, litteraturliste og web-adresser.

Bøgerne kan indgå som den første fagbog, hvor der arbejdes med et specifikt emne eller i et fagligt læsekursus.

I lektørudtalelsen til bogen om Vandrefalken og dens unger står blandt andet:
’… Den omfattende og emnemæssigt meget varierede serie Læs dansk fakta henvender sig til børn, der har knækket læsekoden og er kommet godt i gang med at læse, dvs. børn fra ca. 8 år. Lixtallet er 15, teksten er verssat i en enkelt spalte, og sammensatte ord er delt.’

I lektørudtalelsen til bogen om Fantasyvæsner: Guld og gru står blandt andet:
’… Der findes mange bøger om fantasy-væsner, hvor de stammer fra, hvordan de ser ud, hvordan man tegner dem osv. Det fine ved bogen her er, at den tager de helt unge læsere alvorligt og giver dem en lille ”seriøs fagbog” om et emne, de brænder for.
    Fin, fin opfølger til fantasy-mesteren Jesper Ejsings mini-opslagsværk om fantasiens kendte og ukendte skabninger formidlet for småfolk i 7-8-års alderen.’

Gratis opgaver, facit og vejledning til et fagligt læsekursus til serien kan hentes længere nede på siden.

 

Serie

Læseevaluering på begyndertrinnet giver underviseren et pædagogisk redskab til at iagttage elevernes færdigheder på områder, som har vist sig at have stor betydning for en god læseudvikling. Materialet indeholder opgaver, der vurderer elevernes sproglige parathed; både i forhold til bogstavkendskab, ordkendskab og evne til at bearbejde sproglyde. Desuden indeholder materialet forskellige opgaver, der vurderer elevernes evne til at læse og skrive udvalgte enkeltord og korte sætninger.

Opgaverne er udformet, så det er muligt at følge elevernes læse- og staveudvikling gennem hele begyndertrinnet.

Serie

Læsespil 1-6 er udviklet til anvendelse i forbindelse med den første læseundervisning og er særdeles velegnet til specialundervisning..

Materialet omfatter:
Læsespil 1: Sorteper I
Sorteper I består af 8 nummererede spil a 19 kort: 9 bogstavkort, 9 tilsvarende billedkort og en "Sorteper".

Læsespil 2: Domino I
Domino I består af 8 nummererede spil a 9 kort.

Læsespil 3: Sorteper II
Sorteper II består af 8 nummererede spil a 19 kort: 9 ordkort, 9 tilsvarende billedkort og en "Sorteper".

Læsespil 4: Domino II
Domino II består af 8 nummererede spil a 9 kort.

Læsespil 5: Domino III
Domino III består af 8 nummererede spil a 9 kort.

Læsespil 6: Trekort
Trekort består af 24 kort, opdelt i 8 stik a 3 kort.

Der er stigende sværhedsgrad fra spil til spil.

Materialet kan benyttes sammen med alle dansksystemer.

Serie

Frøken Ignora har fået en lillebror!
Per Prik er en serie af super let litteratur skrevet af forfatteren til Ignora-bøgerne, Katrine Marie Guldager. Bøgerne handler om drengen Per Prik, og de udfordringer han møder i skolen. Men Per Prik er ikke en helt almindelig skoledreng, han kan nemlig forvandle sig ...

Litteratursamtaler og læseoplevelser i de yngste klasser
Serien om Per Prik er velegnet både til selvstændig læsning og til litteratursamtaler. Bøgerne er så lette at læse, at de kan anvendes i de yngste klasser. De har en læsevenlig typografi og er gennemillustreret i farver af Dorte Karrebæk.

Per Prik-serien består af 6 bøger:
1. Per Prik skal lære at læse
2. Per Prik forvandler sig til en nål
3. Per Prik lærer at regne
4. Per Prik forvandler sig til en abe
5. Per Prik vil være med
6. Per Prik og tiden der går.

Serie

Reading Recovery er et særligt undervisningsprogram til børn, der har brug for mere hjælp til at lære at læse og skrive, end det er muligt at give dem i klassen.

Børns fornemmelse for skriftsprog er det første materiale på dansk fra Reading Recovery programmet. Et læsefagligt evalueringsmateriale, som hjælper læreren til at se, hvilken form for støtte det enkelte barn har brug for, så det kommer godt fra start med at lære at læse.

Materialet består af tre bøger:
Lærervejledningen rummer en redegørelse for Marie M. Clays ideer, instruktion til prøvetagningen og registreringsark, så man kan følge børnenes skriftsproglige udvikling. Hertil hører to små billed-/testbøger, som læreren læser sammen med eleven.

Børns fornemmelse for skriftsprog anvendes i indskolingen, både selvstændigt i almenundervisningen og som en del af Reading Recovery-programmet. Bøgerne kan bruges allerede fra starten i børnehaveklassen, i 1. og 2. klasse.

Materialet er udarbejdet af Marie M. Clay, newzealandsk læseforsker og psykolog, og bearbejdet til danske skoleforhold af Kirsten Wangebo.

Serie

0.-6. klasse • Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

Skrivevejen er i 2016 udkommet i en ny, forbedret udgave tilpasset Fælles Mål og med tydelige, elevhenvendte læringsmål.

Hvad er Skrivevejen?
Skrivevejen er et varieret materiale til skriftlig dansk i 0.-6. klasse.

I indskolingen er eleverne godt i gang med at skrive allerede fra første skoledag. På mellemtrinnet bliver eleverne fortrolige med de forskellige skrivegenrer, og de lærer at styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst. De arbejder desuden med sprogforståelse, sætningslære, tegnsætning og træning af ordforråd.

Skrivevejen dækker den del af danskundervisningen, som omhandler den frie skrivning og sprogligt arbejde. Materialet bygger på nyere forskningsresultater, der peger på vigtigheden af tidlig skrivning som støtte til læseindlæringen.

Skrivevejen består af:

 • Elevhæfter med oplæg til skrivning og sprogligt arbejde 
 • Tavlebøger, som er en online udgave af elevhæftet 
 • Hæfter med øvelser i håndskrift 
 • Lærervejledninger med tankerne bag materialet, kommentarer til de enkelte opgaver i elevhæfterne, arbejdsforslag m.m. 
 • skrivevejen.dk, hvor eleverne i 1.-2. klasse træner videre på egen hånd 

Desuden kan du tilkøbe en række supplerende materialer.

Digital

Superbog.dk kan købes selvstændigt eller som en del af Danskportalen Indskoling og Danskportalen Mellemtrin
Superbog.dk er et onlinebibliotek med over 300 letlæselige bøger, der på en nem og sjov måde lader elever i 0.-6. klasse styre egen læsning og dele den med andre. Eleverne præsenteres for relevante og spændende letlæsningsbøger - enten udvalgt af læreren eller foreslået på baggrund af elevens foretrukne emner.

Superbog.dk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

0.-6. klasse

Sider

Side 1 af 9