IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.alinea.dk/
758 , 00 kr.
947 , 50 kr.
Am besten testen 1, Kopimappe, Netadgang

Am besten testen 1, Kopimappe, Netadgang

Am besten Testen er et materiale, der træner og forbereder eleverne til den skriftlige prøve (FSA).

Materialet består af to kopimapper:;

 • Am besten Testen 1 til 8. klasse – kopimappe og al lyd til download fra materialehylden.dk.
 • Am besten Testen 2 til 9. klasse – trykt og indbundet kopimappe inkl. facitliste, omsætningstabel og lydmanus til download fra materialehylden dk.

Revideret vejledende omsætningstabel med 7-trinsskalaen samt retteark til enkelte opgaver findes på materialehylden og under downloads her på siden.

Hver kopimappe indeholder en introduktion, 5 forskellige prøvesæt, facit og vejledning til vurdering samt lydfiler enten til download (Am besten testen 1) eller som lyd-cd’er (Am besten testen 2).

Lydfilerne indeholder i alt 10 lyttetekster fordelt på 5 x 20 min. Teksterne i de to mapper følger niveau A1 og A2 i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Materialets opbygning følger de ministerielle retningslinjer for den skriftlige prøve:

 • Receptive kompetencer (lytteforståelse 20 minutter, læseforståelse 40 minutter). I alt 1 time.
 • Produktiv sproglig kompetence (opgave i sprog og sprogbrug samt skriftlig fremstilling). I alt 2 timer.

Am besten Testen er varieret med hensyn til teksttyper, stemmer og temaer. Ligeledes indgår varierede svarformer i opgaverne til læsning, lytning, sprog og sprogbrug. Der benyttes i udstrakt grad multiple choice, som er en fællesbetegnelse for en række opgaver, hvor eleven skal vælge det rigtige svar blandt flere mulige.

Der er fra mappe 1 til mappe 2 en klar progression i skriveprocessen. Eleven bliver taget ved hånden og vejledes fra bunden til fri skriftlig fremstilling.

Am besten Testen i den daglige undervisning
Materialet kan benyttes som foreskrevet af ministeriet til terminsprøver og lignende situationer. De kan imidlertid også med fordel benyttes i den daglige undervisning.

Den frie skriftlige del vil kræve et dobbeltmodul, men de øvrige opgaver kan afvikles på timer à 45 minutter. Man kan derfor arbejde med f.eks. lytteopgaver i en periode, derefter træne læseopgaver og sprog- og sprogbrugsopgaver.

De frie skriftlige opgaver kan også gives for hjemme som små skriftlige opgaver.

 

Læs mere >

< Læs mindre

  "Am besten Testen 1 og 2" tager udgangspunkt i Fælles Mål, hvilket ligeledes gør det relevant at medtænke udgivelsen i undervisningen
  Hent
  ISBN:
  9788723043559
  1. oplag 21. mar. 2012 Niveau: 8. klasse Fag: Tysk 1. udg. 2012 Forlag: Alinea Redaktør: Tanja Jessing
  947 , 50 kr.
  758 , 00 kr.
  Prisen er inkl. moms
  Prisen er ekskl. moms
   "Am besten Testen 1 og 2" tager udgangspunkt i Fælles Mål, hvilket ligeledes gør det relevant at medtænke udgivelsen i undervisningen "Der er tale om to udgivelser, der henvender sig til henholdsvis 8. og 9 klasse. Materialet består af en kopimappe til hvert af de to klassetrin indeholdende to cd'er med fem lytteøvelser og dertil hørende afkrydsningsopgaver samt fem træningssæt i læse- og skrivefærdigheder..."
   Feltgruppe