Alle titler og serier (2108)
Filtre
Vælg kategori
Tilpas dit valg:

Vælg klassetrin

Alle

Vælg pris

Tilpas udvalg
System

Fleksibelt dansksystem til mellemtrinnet

Øjne på dansk er et fleksibelt dansksystem til mellemtrinnet, som du kan bruge samlet, eller som du kan plukke fra og nemt kombinere med andre materialer.

I Øjne på dansk kommer eleverne i 3.-7. klasse til at kaste blikke og lægge ører til mange forskellige tekster. De lytter, læser, diskuterer, skriver og får genrekendskab gennem udfordringer, der giver højt engagement.

Eleverne får med Øjne på dansk fagligheden ‘under neglene’. Når de læser, diskuterer, arbejder med sprog, skriver og præsenterer tekster, får de konkrete redskaber inden for danskfagets kerneområder.

Hvad består Øjne på dansk af?

Øjne på dansk består af:

Tekst og Tanke (elevbøger og lærervejledninger til 4., 5. og 6.-7. klasse)
Tæt på - genrer og sprog (elevbøger til 4.-5. klasse og 6.-7. klasse)
Læs og skriv fagtekster (fordybelseshæfte til 3.-4. klasse)
Tænk før du taler (fordybelseshæfte til 5.-6. klasse).

Elevbøger

Tekst og Tanke har fokus på skriveprocesser og appellerer til engagement, selvstændighed, samarbejde og kreativitet. Skriveprocessen gennemgås – fra ide til udkast til færdig tekst. Omdrejningspunktet er høj faglighed med en legende og fantasifuld tilgang til undervisningen. Tekst og tanke henvender sig til elever i 4., 5. og 6.-7. klasse.

Tæt på – genrer og sprog forener læsningen af skøn- og faglitterære genrer med sprogarbejdet. Bogen henter inspiration fra funktionel grammatik/tekstlingvistik, og den inddrager eleverne i en spændende og meget tekstnær måde at læse og tolke litteratur på. Eleverne finder spor i teksterne, aktiverer deres sproglige bevidsthed og lærer af forfatterne. Tæt på – genrer og sprog henvender sig til elever i 4.-5. klasse og 6.-7. klasse.

Lærervejledninger

Lærervejledningerne gennemgår elevbogens kapitler, så læreren ved, hvilke mål der arbejdes med, kender teori og tanker bag aktiviteterne og kan hente inspiration til fordybelse og progression.

Fordybelseshæfter

Læs og skriv fagtekster. Gennem arbejdet med bogen lærer eleverne at orientere sig i sagprosaens mange teksttyper. De lærer at sortere og vurdere den viden, de præsenteres for, så de kan udvælge relevante oplysninger i forhold til læseformålet. Læs og skriv fagtekster 1 henvender sig til elever i 3.-4. klasse.

Tænk før du taler fokuserer på mundtlighed, og hvordan man formidler, så andre forstår, hvad man siger. Eleverne lærer bl.a. at lave mundtlige oplæg med et klart budskab og at formidle informationer, så andre har lyst til at lytte. Tænk før du taler henvender sig til elever i 5.-6. klasse.

Hvem henvender Øjne på dansk sig til?

Øjne på dansk henvender sig både til de lærere, der ønsker at bruge systemet samlet, og til de lærere, som ønsker at plukke fra systemet og kombinere det med andre materialer.

3.-7. klasse

Sider

Side 17 af 17