Alle titler og serier (2113)
Filtre
Vælg kategori
Tilpas dit valg:

Vælg klassetrin

Alle

Vælg pris

Tilpas udvalg
Serie

Børn i Danmarks historie er en serie historiebøger, der henvender sig til elever på mellemtrinnet.

Målet med serien er, at nutidens børn i Danmark skal kunne spejle sig i fortidens danske børn, deres livsvilkår og livsforståelse. Det vil være med til at styrke børnenes identitet og støtte både danskfødte børn og nydanske børn i at finde ud af, hvorfra og hvordan dansk kultur og danske samfundsforhold er opstået og har udviklet sig.

Indholdet i Børn i Danmarks historie er baseret på facts, kildemateriale og den nyeste forskning. Illustrationerne, deriblandt en del malerier fra datiden, fortæller så virkelighedsnært som muligt om livet dengang.

Teksten er delt op i en fortællende tekst – som de fleste børn selv vil kunne læse – og faktabokse med et lidt sværere ordvalg, der skal forklares og tales om. De kan eventuelt læses højt for klassen.

Bøgerne indeholder også en tidslinje og en tidstavle, så man kan se, hvad der foregår i Danmark og verden i perioden.

3.-6. klasse
Serie

Cooperative Learning i børnehaveklassen er en håndsrækning til den børnehaveklasseleder, som ønsker variation og bevægelse i sin undervisning – og et materiale, der er lige til at gå til.

Når Cooperative Learning inddrages i undervisningen, deltager alle elever aktivt, og alle får masser af taletid.
Bogen indeholder et væld af øvelser og kopiark til træning af de store kompetenceområder, som skal opfyldes i børnehaveklassen: 

  • Engagement og fællesskab
  • Sprog
  • Sproglig bevidsthed
  • Fortælling 
  • Leg med skrivning og læsning
  • Naturfaglige fænomener
  • Matematisk opmærksomhed

 

Køb CL i børnehaveklassen

System

Lær dansk med den gode litteratur
d’dansk er et grundsystem til indskolingen og mellemtrinnet, hvor alle fagets områder indgår i en meningsfuld og konsekvent pædagogisk og didaktisk helhed. I d’dansk er den gode litteratur i centrum og teksterne er nøje valgt ud, så de engagerer og motiverer eleverne. Materialet er bygget op, så læreren kan plukke og sammensætte undervisningen efter sine egne og sine elevers behov.

d’dansk er det nyeste grundsystem på markedet til dansk i indskolingen og mellemtrinnet og lever op til Fælles Mål.

0.-6. klasse
Digital

Danskportalen
Danskportalen Indskoling er en digital portal, der samler spændende digitale læremidler til din undervisning. Danskportalen Indskoling understøtter, stimulerer og udfordrer eleverne i de yngste klasser, så de får de bedst mulige læse- og skrivefærdigheder i dansk.

Danskportalen Indskoling er fuldt dækkende og giver dig mulighed for at bruge den som grundsystem eller ekstramateriale til undervisningsdifferentiering.

Danskportalen Indskoling består af Denførstelæsning.dk trin 0, 1, 2, LitteraturforløbSkriv og Læs skole og Superbog.dk.

Danskportalen Indskoling er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

0.-2. klasse
Digital

Danskportalen
Danskportalen Mellemtrin er en digital portal, hvor en lang række spændende læremidler er samlet. Læremidlerne kan bruges til at skabe en relevant og samtidig differentieret danskundervisning på mellemtrinnet. Læremidlerne stilladserer og udfordrer eleverne i skriftligt og mundtligt dansk og giver dem god mulighed for at tilegne sig fagets centrale kompetencer.

Danskportalen Mellemtrin består af iLitt, iSkriv, iStavning og Superbog.

Danskportalen Mellemtrin er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

3.-6. klasse
Digital

Danskportalen
Danskportalen Udskoling er en portal, der samler spændende digitale læremidler til din danskundervisning. Danskportalen Udskoling stilladserer og udfordrer eleverne i de ældste klasser, og du får masser af inspirerende forløb, der bringer fagets kompetenceområder i spil. Portalen giver dine elever mulighed for at forberede sig til afgangsprøverne i dansk.

Danskportalen Udskoling består af iStavning, iLittt, iSkriv, Onlineprøver til dansk (Læseprøven og Dansk Retskrivning) og Restudy – Flipped Learning i dansk.

Danskportalen Udskoling er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
System

Lær dine elever at læse og skrive
Alle har fortjent en god læsestart. Med Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersens grundbogssystem Den første læsning kommer eleverne godt i gang med at læse og skrive.

Den første læsning bygger på et grundigt arbejde med sprogets lydside, som leder eleverne sikkert på vej fra lydforståelse til ordgenkendelse over i læsning af sammenhængende tekst på egen hånd. Universet er bygget op omkring humoristiske karakterer, flotte illustrationer og vedkommende historier. 

Den første læsning er sammensat af både trykte bøger og digitale læremidler. Bøgerne giver mulighed for fælles gennemgang i klassen, mens eleverne med det digitale materiale kan arbejde i eget tempo og på eget faglige niveau. Det digitale materiale tager afsæt i samme læsemetode og læringssyn som det trykte, og der sikres på den måde en sammenhængende læring. 

 

0.-2. klasse
System

Til den målrettede læseundervisning
Den sikre læsning er en serie børneromaner og arbejdsbøger til de lærere, der arbejder målrettet med læseundervisningen på mellemtrinnet. Den sikre læsning er en selvstændig fortsættelse af materialet i Den første læsning. Den sikre læsning lærer eleverne at læse sammenhængende historier på egen hånd.

3.-4. klasse
Digital

Denførstelæsning.dk  tager udgangspunkt i sjov og motiverende læse- og skrivetræning og viser eleverne vejen fra læsning og stavning af lydrette ord mod læsning og skrivning af mere komplekse tekster.

Denførstelæsning.dk bygger på samme principper som de kendte bøger, men tilbyder nye opgaver og digitale læringsspil. Det giver dig et nemt og sikkert redskab til løbende at evaluere, om eleverne når deres individuelle læringsmål.

0.-2. klasse

Sider

Side 2 af 15