Alle titler og serier (2161)
Filtre
Vælg kategori
Tilpas dit valg:

Vælg klassetrin

Alle

Vælg pris

Tilpas udvalg
System


Sæt tanker i gang
Under samme himmel er et system til hele skoleforløbet, som giver et bredt perspektiv på de store religioner i verden. Det gør det nemt at inspirere eleverne til refleksion og klassesnak, hvilket er centralt for faget.

De flotte illustrationer understøtter teksten og er med til at fremkalde undren og refleksion hos eleverne. Systemet kommer grundigt rundt om alle kundskabsområder og trinmål. Når eleverne har været igennem undervisningen i udskolingen, har de et solidt grundlag for at gå til afgangsprøven.

Systemet er tilrettelagt i tre dele: indskoling (1.-3.klasse), mellemtrin (4.-6.klasse) og udskoling (7.-9. klasse). De emner, der arbejdes med i indskolingen, gentages på både mellemtrin og udskoling. Ved at tage afsæt i et kendt arbejdsområde sikres en faglig rød tråd gennem hele skoleforløbet. Teksterne er bearbejdet ud fra faglig læsning, hvilket betyder, at elevernes arbejde med tekster og billeder kan foregå, så de fleste har udbytte af det. Svære ord og begreber forklares bagest i bogen.

Under samme himmel henvender sig til lærere, der ønsker en alsidig og fleksibel undervisning, hvor eleverne inspireres til at undersøge og fordybe sig i kristendommen og de andre store religioner og livsanskuelser. Systemet er også velegnet til den ikke-linjefagsuddannede lærer, som med lærervejledningen får et godt værktøj.

1.-9. klasse
Serie

Styrk venskaber og forebyg konflikter

Kanin og Pindsvin er hovedpersoner i Venskabsserien, som giver gode indfaldsvinkler til arbejdet med sociale færdigheder i børnehaven.

Hvordan taler man om tingene? Hvordan siger man fra? Og hvordan bliver man god til at vente på sin tur? Det er nogle af de temaer, Venskabsserien tager fat på. Gennem blandt andet små historier, puslespil og venskabskort får du konkrete anvisninger til at arbejde videre med emnerne fra bøgerne.

Børnehavebørn har brug for øvelser, som gør det tydeligt, hvordan man er en god kammerat, hvordan man forholder sig til andre, og hvad det indebærer at være en del af en gruppe.

Hvad består Venskabsserien af ?

Venskabsserien består af:

 • Venskabsbøger, 10 stk., der sælges samlet i en samleboks
 • Venskabskort, 10 stk. i A3.
 • Venskabsfigurer, Kanin og Pindsvin
 • Venskabspuslespil
 • Venner – din dag i børnehaven, magnettavle, inkl. magnetbrikker og bog til opbevaring.

Der tages følgende temaer op i serien:

 • At tale om det
 • At vise følelser
 • At sige stop
 • At dele
 • At vente på sin tur
 • At falde til ro
 • At vise glæde
 • At lytte og blive enige
 • At samarbejde
 • At sige undskyld.
Serie

Ord, tekst og forståelse for de yngste elever
0.-1. klasse

Verden fuld af ord bidrager til at udvikle elevernes ordforråd og lærer dem at bruge enkle redskaber til at kunne forstå, huske og genfortælle både faktatekster og fiktion. Formålet med materialet er på sigt at skabe gode og bevidste læsere.

I Verden fuld af ord læser børnehaveklasselederen/læreren teksterne op for eleverne flere gange. Gennem samtale, forståelsesstrategier, tegning og evt. skrivning arbejder klassen systematisk med både udvalgte ord og med forståelse af hele teksten.

Verden fuld af ord består på hvert klassetrin af:
• Elevhæfte, hvor eleverne arbejder med ord og indhold fra teksterne.
• Billedplancher med illustrationer fra teksterne. Plancherne støtter børnehaveklasselederens/lærerens oplæsning. I æsken med plancher ligger en cd med en digital version, så de kan vises i stort format.
• Antologi og vejledning med oplæsningstekster.

0.-1. klasse
Digital

Motiverende træning i et fagligt univers
Brug Villeby i din undervisning, når dine elever har brug for at træne fagets fundamentale begreber uafhængigt af bogsystemer og niveau, og håndpluk de elementer, der passer til netop din undervisning.

I Villebys digitale univers foregår træningen i spændende, sjove og faglige spil, der intuitivt og legende sætter elevernes faglige kompetencer i spil.

Opgaverne og aktiviteterne i Villeby er intuitive og guider nemt eleverne gennem arbejdet med de fundamentale begreber inden for det enkelte fag. Der er opgaver og aktiviteter til alle undervisningssituationer, da Villeby indeholder både bøger, film, spil, quizzer, musik, musikvideoer, faktatekster, evalueringsopgaver og planlagte pædagogisk-didaktiske forløb.

Med over 4.500 opgaver og aktiviteter på tværs af fagene får du et solidt fundament til en varieret undervisning. Villeby dækker fagene: dansk, matematik, engelsk, fransk, natur/teknologi, historie, kristendomskundskab, idræt, musik, billedkunst og madkundskab.

0.-6. klasse
System

Engelsk til en ny generation!

Leg sproget ind, og løft engelskundervisningen til et helt nyt niveau
I Yes we can får eleverne fra første time alle muligheder for at lære og udforske det engelske sprog. De leger med billeder, ord og lyd og går på opdagelse i sproget på en helt ny måde – og får grundlagt en sund selvtillid i forhold til den videre læring: Yes we can!

1.-3. klasse

Sider

Side 15 af 16