Alle titler og serier (791)
Filtre
Vælg kategori
Tilpas dit valg:

Vælg klassetrin

Alle

Vælg pris

Se alle kategorier
Tilpas udvalg
Serie

Scoop er en serie antologier, målrettet danskundervisningen i folkeskolens ældste klasser, ungdomsuddannelserne og voksenundervisningen.

Kort og godt
Scoop giver en inspirerende tilgang til litteratur- og tekstforståelse
Scoop styrker dialogen og den åbne tekstforståelse
Scoop er rigt illustreret med fotos og tegninger
• Sammenbindende tekster indeholder fælles basisviden for elever og lærer
• Oplæg og opgaver står før og efter de enkelte tekster
• Indeholder mundtlige, skriftlige, kreative og formelle opgaver
• På omslagets flapper findes nyttige modeller og stikord til tekstarbejdet.

Vejledning og kommentarer udgives til hver enkelt bog og indeholder en gennemgang af mål og litteratursyn i Scoop-bøgerne, bogens opbygning og udformning, eksempler på undervisningsforløb og forslag til dybdearbejde med litterære begreber.

Overbygning
Til serien er udarbejdet Vejledning og kommentarer til hver enkelt Scoop-bog.

Vejledningen til Scoop-bøgerne består af en elektronisk udgave, Scoops elektroniske Værktøjskasse og en trykt udgave Vejledning og kommentarer.

Vejledning og kommentarer udgives til hver enkelt bog og indeholder en gennemgang af mål og litteratursyn i Scoop-bøgerne, bogens opbygning og udformning, eksempler på undervisningsforløb og forslag til dybdearbejde med litterære begreber.

 

Serie

0.-6. klasse • Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

Skrivevejen er et varieret og gennemarbejdet materiale til skriftlig dansk i 0.-6. klasse. Materialet er tilpasset Fælles Mål og indeholder tydelige, elevhenvendte læringsmål.

Hvad er Skrivevejen?
I Skrivevejen arbejder eleverne med skrivning og sprogligt arbejde, herunder det vigtige ordforrådsarbejde. Eleverne bliver fortrolige med de forskellige skrivegenrer, og de lærer at styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst. Materialet indeholder en lang række modeltekster og eleverne stilladseres hele vejen gennem skriveprocessen.

I indskolingen er eleverne godt i gang med at skrive allerede fra første skoledag. Materialet bygger på nyere forskningsresultater, der peger på vigtigheden af tidlig skrivning som støtte til læseindlæringen.

Skrivevejen består af:

  • Elevhæfter med oplæg til skrivning og sprogligt arbejde
  • Hæfter med øvelser i håndskrift
  • Lærervejledninger med tankerne bag materialet, kommentarer til de enkelte opgaver i elevhæfterne, arbejdsforslag m.m.

Desuden kan du tilkøbe en række supplerende materialer.

0.-6. klasse
Serie

SMS-noveller – litteratur på en sjov måde
4.-10. klasse.

Lad dine elever møde litteraturen i deres eget fortrukne medie, mobilen.

Hvad er SMS-noveller?
SMS-novellen er en ny kortform, hvor eleverne har særlig gode muligheder for at digte med og reflektere over genre og sprog. Med SMS-novellerne kan eleverne opleve ’deres eget’ medie som en litterær udtryksform.

SMS-novellerne er skrevet af anerkendte danske forfattere direkte til mediet.

En SMS-novelle består af op mod 30 SMS'er, som er tilrettelagt til udsendelse til hele klassen over 3-4 dage. Sms’erne udsendes af læreren eller en anden person på skolen til eleverne. Alinea udsender altså ikke sms’erne, til gengæld stiller Alinea tekst og vejledning gratis til rådighed.

Vejledning og excel-fil med tekster til sms’erne kan downloades under den enkelte titel.

Vejledning til udsendelse af sms-novelle
Det er nemt at kopiere de små tekster fra excel-filen til en sms på diverse smartphones.

• Start med at indsamle elevernes mobilnumre, og saml dem i en gruppe i telefonens kontakter.
• Åbn excel-filen på telefonen, kopier teksten til sms, og send til gruppen.
• Gentag for alle sms-novellens tekststykker – enten på de tidspunkter, der foreslås i vejledningerne – eller når det passer ind i klassens arbejde med sms-novellen.

Hvem henvender SMS-novellerne sig til?
SMS-novellerne henvender sig til de dansklærere på mellemtrinnet og i overbygningen, der ønsker at arbejde med moderne litteratur og formidlingsformer i en funktionel sammenhæng.

Hvad indeholder SMS-novellerne?
Du kan vælge mellem følgende noveller:

Mellemtrin:
• Anita Krumbach: Så hellere en rådden sild!
• Andrea Hejlskov: Braget.

Overbygning:
• Merete Pryds Helle: Ingen kunne jo vide der var hunde
• Jens Blendstrup: U and me babe (lol)
• Jesper Wung-Sung: Og dog bevæger den sig!
• Jan Sonnergaard: Emmas fest.

Lærervejledning
Til hver novelle findes en gratis lærervejledning, som kan downloades under den enkelte titel. Her finder du:
• Udskrift af novellen i dens fulde længde
• Information om genren
• Forslag til litteraturarbejde før, under og efter læsningen af SMS-novellen.

Hvad er lærernes erfaringer med SMS-novellen?
Jeanette Sjoeberg, lærer på Grantofteskolen i Ballerup, siger om klassens erfaringer med SMS-novellen:
"Det, der især fængede eleverne, var, at ikke alt blev afsløret på en gang, og de syntes, at det var så spændende at skulle gætte sig til alle de tomme huller i novellen.

Det gav en helt ny dimension i undervisningen, at vi simpelthen var afhængige af deres bud, hvad der var sket, og hvorfor personerne sagde, som de gjorde.

Jeg var helt høj i dag, da jeg så eleverne – og hvor gode selv de svage læsere var til at udfylde de tomme pladser i novellen og læse mellem linjer."

Få mere at vide
Du er altid velkommen til at kontakte kundeservice, hvis du har spørgsmål til materialet:
Telefon: 33 69 46 66
E-mail: info@alinea.dk

 

Mellemtrin
Sms-noveller til danskundervisningen i 4.-6. klasse.
På mellemtrinnet består en sms-novelle af ca. 20 sms'er, som er tilrettelagt til udsendelse til hele klassen over 3 dage.

Vælg mellem:
• Anita Krumbachs Så hellere en rådden sild!
• Andrea Hejlskovs Braget

Overbygning
SMS-noveller til danskundervisningen i 7.-10. klasse.
På overbygningen består en sms-novelle af ca. 30 sms'er, som er tilrettelagt til udsendelse til hele klassen over 4 dage.

Vælg mellem:
• Merete Pryds Helles Ingen kunne jo vide der var hunde
• Jens Blendstrups U and me babe (lol)
• Jesper Wung-Sungs Og dog bevæger den sig!
• Jan Sonnergaards Emmas fest

Mellemtrin + overbygning.
Serie

Sort chok er en serie til mellemtrinnet med masser af gys og gru. Serien er skrevet af Morten Dürr.

Titler i Sort chok-serien:
• Øksemorderens kranium
• Alligatorblod
• En papfar fra helvede
• Dæmonen fra Notre Dame.

Flere titler på vej.

Bøgerne fås også som e-bog og forhandles via netboghandlere online.

Sort chok er en del af serien Læs genrer. Bøgerne i serien kan læses uafhængigt af hinanden.

 

Serie

Stav selv er ti hæfter med individuelt, selvkontrollerende stavemateriale, hvis arbejdsopgaver fordeler sig på fire hovedområder:

  • Generel stavehjælp
  • Ordenes bøjning
  • Arbejde med enkeltord
  • Ordlege.

Endvidere er der facitliste og ordliste i hvert hæfte.

Stav selv er udviklet til 1.-9. klasse og er velegnet til specialundervisning.

Serie

Staveregler har som mål at gøre eleverne til bedre stavere ved at give dem enkle huskeregler og træne disse via forskellige opgavetyper. Eleverne får et begrebsapparat, der gør dem i stand til at analysere sig frem til at finde mange af deres stavefejl, definere dem og rette dem. En fortrolighed med opslag i Retskrivningsordbogen opøves, således at eleverne står godt rustet ved retstavningsprøven.

Serie

Stavetrappen er et stavesystem til indskolingen. Stavetrappen tilgodeser principperne om:
• trinvis stavepædagogik
• løbende evaluering
• undervisningsdifferentiering.

Indholdet på Stavetrappen:
• Sproglig opmærksomhed (grundlæggende lydkursus)
• Fonologisk opmærksomhed (trappe 1)
• Lydret stavning (trappe 2)
• Sproglig bevidsthed (trappe 3)
• Lydfølgeregler
• Morfologisk opmærksomhed.

Stavetrappen består af tre trapper. Eleverne begynder typisk med Stavetrappen - Lyde og bogstaver i børnehaveklassen og fortsætter med Stavetrappen 1 i 1. klasse og så fremdeles.

 

Serie

Stavetræning med selvkontrol er et træningsmateriale til brug i en differentieret undervisning. Det kan anvendes selvstændigt eller i forbindelse med ethvert system.

Ved løsningen af en række varierede opgaver arbejder eleverne med ordlister med stavevanskelige ord, centreret om forskellige almene emner, ligesom de vænnes til at anvende ordbog i forbindelse med skriftligt arbejde.

Stavetræning med selvkontrol er udviklet til 3.-10. klasse.

Serie

1.-9. klasse • Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

De nye udgaver af Stavevejen er tilpasset forenklede Fælles Mål og tilrettelagt, så du som lærer nemt kan arbejde målstyret.

Nu med:

Stavevejen er en serie til danskundervisningen, der systematisk og målrettet giver den enkelte elev en effektiv staveundervisning. Stavevejen bygger på en procesorienteret stavepædagogik, der trin for trin lærer eleverne eleverne regler for, hvordan sammenhængen er mellem tale og skrift.

Stavevejen består på hvert klassetrin af:

Elevhæfte, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte staveregler præsenteres og trænes i forskellige sammenhænge.

stavevejen.alinea.dk med over 100 spil og aktiviteter og 30 digital retskrivningsprøver med fejltypeanalyse. Eleverne kan træne videre på egen hånd – på et niveau, som er tilpasset den enkelte. 

Lærervejledninger med bl.a. diktater og retskrivningsprøver.

1.-9. klasse
Digital

Superbog.dk er et onlinebibliotek med over 300 letlæselige bøger, der på en nem og sjov måde lader elever i 0.-6. klasse styre egen læsning og dele den med andre. Eleverne præsenteres for relevante og spændende letlæsningsbøger - enten udvalgt af læreren eller foreslået på baggrund af elevens foretrukne emner.

0.-6. klasse
Serie

Superbørnene kan …
Serien Superbørn er super lette bøger til legelæsning og læsetræning allerede fra 5 år, dvs. til det sidste år i børnehaven og til børnehaveklassen/1. klasse. Børnene får her et reelt tilbud på gode oplevelser, mange samtaleemner og glæden over succesen ved selv at kunne læse ord, billeder og sætninger.

Den enkelte bog er på 15 sider og max. 50 ord, men inddrages Bodil Molichs meddigtende og fantasifulde illustrationer, er bogen på mindst 125 sider!

Seriens børn, ridder Sven, heksen Sille, Siggi Supermand, Sami tryllekunster og prinsesse Selma er rigtig gode til at hjælpe hinanden med hverdagens små og store problemer på en sjov og fantasifuld måde.

Serien Superbørn består af 12 bøger.
• Hokus Pokus
• PC-musen
• Super sej
• Ridder Sven
• Super sundt
• Gæk, gæk...
• Sæt b foran ørn
• Kan I gætte?
• Jorden er giftig
• Sille hekser
• Sip og Skrat
• Godnat gys.

 

Sider

Side 6 af 8