Alle titler og serier (749)
Filtre
Vælg kategori
Tilpas dit valg:

Vælg klassetrin

Alle

Vælg format

Alle

Vælg pris

Vælg pris

Vælg serie

Alle
Se alle kategorier
Tilpas udvalg
Digital

Danskportalen
Danskportalen Indskoling er en digital portal, der samler spændende digitale læremidler til din undervisning. Danskportalen Indskoling understøtter, stimulerer og udfordrer eleverne i de yngste klasser, så de får de bedst mulige læse- og skrivefærdigheder i dansk.

Danskportalen Indskoling er fuldt dækkende og giver dig mulighed for at bruge den som grundsystem eller ekstramateriale til undervisningsdifferentiering.

Danskportalen Indskoling består af Denførstelæsning.dk trin 0, 1, 2, LitteraturforløbSkriv og Læs skole og Superbog.dk.

Danskportalen Indskoling er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

0.-2. klasse
Digital

Danskportalen
Danskportalen Mellemtrin er en digital portal, hvor en lang række spændende læremidler er samlet. Læremidlerne kan bruges til at skabe en relevant og samtidig differentieret danskundervisning på mellemtrinnet. Læremidlerne stilladserer og udfordrer eleverne i skriftligt og mundtligt dansk og giver dem god mulighed for at tilegne sig fagets centrale kompetencer.

Danskportalen Mellemtrin består af iLitt, iSkriv, iStavning og Superbog.

Danskportalen Mellemtrin er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

3.-6. klasse
Digital

Danskportalen
Danskportalen Udskoling er en portal, der samler spændende digitale læremidler til din danskundervisning. Danskportalen Udskoling stilladserer og udfordrer eleverne i de ældste klasser, og du får masser af inspirerende forløb, der bringer fagets kompetenceområder i spil. Portalen giver dine elever mulighed for at forberede sig til afgangsprøverne i dansk.

Danskportalen Udskoling består af iStavning, iLittt, iSkriv, Onlineprøver til dansk (Læseprøven og Dansk Retskrivning) og Restudy – Flipped Learning i dansk.

Danskportalen Udskoling er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
Digital

Denførstelæsning.dk  tager udgangspunkt i sjov og motiverende læse- og skrivetræning og viser eleverne vejen fra læsning og stavning af lydrette ord mod læsning og skrivning af mere komplekse tekster.

Denførstelæsning.dk bygger på samme principper som de kendte bøger, men tilbyder nye opgaver og digitale læringsspil. Det giver dig et nemt og sikkert redskab til løbende at evaluere, om eleverne når deres individuelle læringsmål.

0.-2. klasse
Digital

Fængende univers med morfemmagikere, nutidsninjaer og tegntacklere!

iStavning er stavematerialet, som dine elever vil elske. Her får du alt, hvad du skal bruge til at give dine elever succes med stavning, tegnsætning og grammatik: et flot og motiverende univers med spilelementer, der gør det sjovt at lære at stave, og træning på elevens eget faglige niveau, så alle oplever at udvikle sig og få succes.

iStavning er målrettet elever i 3.-9. klasse og dækker den del af viden- og færdighedsmålene, der handler om sproglig viden, grammatik, stavning og tegnsætning. iStavning er udviklet af de erfarne forfattere til bl.a. stavematerialet Stavevejen, Marianne og Mogens Brandt Jensen.

3.-9. klasse
Digital

Læseprøven klæder dig og dine elever på til den digitale prøve i læsning efter 9. klasse. Den kan både bruges til at teste elevernes læsefærdigheder og som led i din undervisning. 

Læseprøven indeholder otte læseprøver, og ligesom den digitale 9. klasseprøve består hver prøve af et tekstsæt, der skal læses på papir, og opgaver som skal løses digitalt.

7.-10. klasse
Digital

Er dine elever klar til afgangsprøven i dansk retskrivning? Vi hjælper dig med at give dine elever et godt afsæt for en vellykket afgangsprøve. Onlineprøver Dansk retskrivning indeholder 30 digitale retskrivningsprøver inddelt i tre sværhedsgrader. Prøverne rettes automatisk, og der gives karakter, hvis man ønsker det. Fejlene sorteres desuden i fejltyper, så det bliver tydeligt for både dig og dine elever, hvor der eventuelt skal sættes ind før den endelig prøve.

8.-10. klasse
Digital

Med Flipped Learning har du et alternativ til den traditionelle tavleundervisning, idet du bruger undervisningsvideoer til at introducere eleverne til et nyt fagligt emne. Eleven ser en video om emnet og tager den tilhørende quiz som forberedelse til klasseundervisningen.

7.-9. klasse
Digital

Superbog.dk er et onlinebibliotek med over 300 letlæselige bøger, der på en nem og sjov måde lader elever i 0.-6. klasse styre egen læsning og dele den med andre. Eleverne præsenteres for relevante og spændende letlæsningsbøger - enten udvalgt af læreren eller foreslået på baggrund af elevens foretrukne emner.

0.-6. klasse
Digital

Motiverende træning i et fagligt univers
Brug Villeby i din undervisning, når dine elever har brug for at træne fagets fundamentale begreber uafhængigt af bogsystemer og niveau, og håndpluk de elementer, der passer til netop din undervisning.

I Villebys digitale univers foregår træningen i spændende, sjove og faglige spil, der intuitivt og legende sætter elevernes faglige kompetencer i spil.

Opgaverne og aktiviteterne i Villeby er intuitive og guider nemt eleverne gennem arbejdet med de fundamentale begreber inden for det enkelte fag. Der er opgaver og aktiviteter til alle undervisningssituationer, da Villeby indeholder både bøger, film, spil, quizzer, musik, musikvideoer, faktatekster, evalueringsopgaver og planlagte pædagogisk-didaktiske forløb.

Med over 4.500 opgaver og aktiviteter på tværs af fagene får du et solidt fundament til en varieret undervisning. Villeby dækker fagene: dansk, matematik, engelsk, fransk, natur/teknologi, historie, kristendomskundskab, idræt, musik, billedkunst og madkundskab.

0.-6. klasse

Denne bog er en lærervejledning til danskundervisningen i 2. klasse. Vejledning med faglig instruktion til Stavetrappen, metodisk vejledning, facitliste og kopisider til ...

PDF-fil
Denne bog er en lærervejledning til danskundervisningen i 2. klasse. Vejledning med faglig instruktion til Stavetrappen, metodisk vejledning, facitliste og kopisider til ekstra træning. Stavetrappen 2 består af fire hæfter, hvis fokus er lydret stavn...
541 , 00 kr.
676 , 25 kr.
541 , 00 kr.
676 , 25 kr.
Hent
126 sider
Udg. dato:
20. dec. 2017

Sider

Side 1 af 57