Alle titler (10)
Filtre
Vælg kategori
Tilpas dit valg:

Vælg klassetrin

Alle
Se alle kategorier
Tilpas udvalg
Serie

0.-6. klasse • Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

Skrivevejen er i 2016 udkommet i en ny, forbedret udgave tilpasset Fælles Mål og med tydelige, elevhenvendte læringsmål.

Hvad er Skrivevejen?
Skrivevejen er et varieret materiale til skriftlig dansk i 0.-6. klasse.

I indskolingen er eleverne godt i gang med at skrive allerede fra første skoledag. På mellemtrinnet bliver eleverne fortrolige med de forskellige skrivegenrer, og de lærer at styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst. De arbejder desuden med sprogforståelse, sætningslære, tegnsætning og træning af ordforråd.

Skrivevejen dækker den del af danskundervisningen, som omhandler den frie skrivning og sprogligt arbejde. Materialet bygger på nyere forskningsresultater, der peger på vigtigheden af tidlig skrivning som støtte til læseindlæringen.

Skrivevejen består af:

  • Elevhæfter med oplæg til skrivning og sprogligt arbejde 
  • Tavlebøger, som er en online udgave af elevhæftet 
  • Hæfter med øvelser i håndskrift 
  • Lærervejledninger med tankerne bag materialet, kommentarer til de enkelte opgaver i elevhæfterne, arbejdsforslag m.m. 
  • skrivevejen.dk, hvor eleverne i 1.-2. klasse træner videre på egen hånd 

Desuden kan du tilkøbe en række supplerende materialer.

Sider