IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

www.alinea.dk/
alle-med

Vi vil have alle med

Alt for mange elever forlader grundskolen uden at have fået nok ud af deres skolegang. Vi kender dem fra statistikken, og vi møder dem dagligt i skolen. Det er ulykkeligt for den enkelte elev og et kæmpe problem for vores samfund.

Og helt ærligt: Vi skylder dem at gøre det bedre.

Læs mere >

< Læs mindre

Målrettet indsats, der skaber blivende forandringer

Hos Alinea tror vi på, at der skal en målrettet, samlet indsats til, hvis vi skal lykkes med at få alle elever med. Målet er at eleverne får styrket deres faglighed i dansk og matematik samt udviklet deres personlige og sociale kompetencer, så de er godt rustet til videre læring. Indsatsen starter med skoleledelsen, for vi ved, hvor afgørende en rolle den spiller, når der skal ske pædagogisk udvikling. Vi giver udvalgte lærere viden og redskaber til at gå nye veje i arbejdet med de fagligt mest udfordrede elever i udskolingen, og til at skabe blivende forandringer. Endelig hjælper vi til en styrket forældreinddragelse, for vi ved, at alle må bidrage, hvis opgaven skal lykkes.

Læs mere >

< Læs mindre

Vi rykker ind i 10 uger

I ti uger rykker vi ind på skolen og skaber varige forandringer i tæt samarbejde med skoleledelsen, de udvalgte lærere, forældre og elever – forandringer for både den enkelte elev, den enkelte lærer og for skolen som helhed.

Med indsatsen:

  • Sikrer vi, at de fagligt svageste elever får et markant fagligt løft, får styrket deres personlige og sociale kompetencer og får nye læringsstrategier, som vil styrke deres evne til at lære.
  • Klæder vi både ledere og lærere på til at arbejde med intensiv læring og skabe forandringer for den pædagogiske praksis på skolen.
  • Sikrer vi, at forældrene får de nødvendige redskaber til at støtte op om deres barns skolegang.
  • Får de udvalgte lærere og skoleledelsen en solid værktøjskasse, der også fremover gør dem kompetente til at gennemføre intensive læringsforløb
  • Får I mulighed for at lade jeres nye viden og erfaringer smitte af på skolens øvrige undervisning.

Læs mere >

< Læs mindre

Vi har store ambitioner på elevernes og skolens vegne, og vi er derfor med hele vejen, hvor vi indtager rollen som underviser og vejleder, når den nye pædagogiske praksis skal implementeres.


Hvad er intensive læringsforløb?
Intensive læringsforløb er karakteriseret ved at:

  • Være afgrænsede i tid
  • Bryde med skolens vante rammer
  • Have et skarpt defineret indhold

Igennem de intensive læringsforløb oplever eleverne nye undervisningsformer og læringsstrategier, nye voksne og en pædagogisk tilgang, som grundlæggende tager udgangspunkt i eleven selv og fokuserer på elevens ressourcer og kompetencer frem for begrænsninger.

Læs mere >

< Læs mindre

Læs mere >

< Læs mindre

Hvor sætter vi ind?

Skolens ledelse: Vi giver skoleledelsen viden om og redskaber til at lede forandringer, og vi ruster den til at gå forrest i udviklingen af skolens pædagogiske praksis. Med redskaber til faglig sparring bliver ledelsen klædt på til at støtte lærerne i mødet med faglige udfordringer og i at reflektere over egen praksis. Og med styrkede kommunikative kompetencer hjælper vi til at skabe et tættere forældresamarbejde om elevernes skolegang.

Skolens lærere:Vi ruster de deltagende lærere til at gennemføre intensive læringsforløb, hvor der arbejdes med at styrke elevens faglige, personlige og sociale kompetencer. De deltagende lærere klædes blandt andet på til at kunne praktisere en anerkendende og ressourcebaseret tilgang til eleverne. Dertil kommer konkrete redskaber til en styrket differentiering og til at praktisere en undervisning med høj grad af variation, bevægelse, spil og konkurrencer – som naturligt integrerede elementer.

Læs mere >

< Læs mindre

Elevernes forældre: Vi ved, at hjemmet har kæmpe betydning for elevens læring, og det er derfor helt afgørende, at forældrene er aktive medspillere, hvis eleven skal styrke sin faglighed. I indsatsen har vi derfor fokus på, hvordan skolen kan guide forældre, så der skabes fælles fundament for et styrket samarbejde om skolegangen og øget læring.

Læremidler: Vi inddrager nyudviklede læremidler, der særligt understøtter intensive læringsforløb i dansk og matematik og arbejdet med elevens personlige og sociale kompetencer.

Med andre ord: Som skole får I en færdig værktøjskasse, der sætter jer i stand til at gennemføre ikke blot dette, men også fremtidige intensive læringsforløb, og som også vil inspirere til en fornyet pædagogisk praksis i skolens øvrige undervisning.

Læs mere >

< Læs mindre

Bag indsatsen

Som forlag sætter vi alle kræfter ind for at finde nye veje og løfte de gode erfaringer fra intensive læringsforløb som Lær for Livet, Drengeakademiet og Plan-T ud i grundskolen.

Vi samler Danmarks førende kræfter inden for pædagogisk og didaktisk udvikling, kompetenceudvikling af lærere og ledere samt eksperter inden for udvikling af børn og unges personlige og sociale kompetencer.

Tilsammen står vi klar til at samarbejde om at skabe fornyet skolesucces for de elever, der i dag er mest udfordrede i grundskolens ældste klasser.

Læs mere >

< Læs mindre

Kontakt

Interesseret i at tale med os om, hvordan vi sammen hjælper de fagligt udfordrede elever på din skole?

Kontakt specialkonsulent Jesper Lyders Andersen på jla@alinea.dk / 3369 4694

 

Læs mere >

< Læs mindre