Denne medlemsaftale gælder ved bestilling af Alineas bogpakker. Herudover gælder de generelle handelsbetingelser for Alinea.

Medlemsaftale
Du kan blive medlem af Alineas bogpakker som privatperson og som institution. Når du tilmelder dig Alineas bogklub, binder du dig til at modtage to bogpakker om året med fem af forlagets udvalgte bøger. Bogpakkerne udsendes hvert år i maj og november. En person eller institution kan kun tegne ét medlemskab.

Bindingsperiode
Du binder dig for minimum to bogpakker. Det vil sige, at du først kan opsige dit medlemskab af Alineas bogpakker, når du har modtaget din anden bogpakke.

Betaling
Betaling sker to gange om året. Faktura udstedes, når bogpakken sendes.

Gebyr
Der pålægges et ekspeditionsgebyr på 59 kr. per bogpakke.

Opsigelse
Du kan efter bindingsperiodens udløb opsige dit medlemskab inden den 1. april og 1. oktober hvert år.

Opsigelsen skal ske på skrift til vores Kundeservice på info@alinea.dk

Falder opsigelsen ikke inden en af disse to datoer, vil du modtage den bogpakke, der udkommer i den måned tættest på opsigelsen (henholdsvis maj og november). Herefter betragtes medlemskabet som opsagt.

Bogpakker, som ikke er rettidigt opsagt, kan ikke returneres og vil ikke blive krediteret.

Pris
Prisen for medlemskab er 375 kroner per bogpakke. Prisen er opgivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms. På faktura pålægges 25% dansk moms.

Kontakt Kundeservice vedr. momsfritagelse på udlandsordrer.

Tilmeld dig bogpakker her