Nyhedspakken fra Alinea – abonnementsaftale

Nyhedspakken fra Alinea – abonnementsaftale

Denne abonnementsaftale gælder ved bestilling af Nyhedspakken fra Alinea. Herudover gælder de generelle handelsbetingelser for Alinea.

Abonnementsaftale
Du kan tegne abonnement på Nyhedspakken fra Alinea som institution. Når du tegner abonnement, binder du dig til at modtage to nyhedspakker om året med udvalgte nyheder. Nyhedspakken udsendes to gange om året, en om foråret og en om efteråret. En institution kan kun tegne ét abonnement.

Tegnes et abonnement efter den første nyhedspakke er sendt ud til abonnenter, modtager du forårets og efterårets pakker samlet.

Bindingsperiode
Du binder dig for minimum to nyhedspakker. Det vil sige, at du først kan opsige dit medlemskab af Alineas nyhedspakker, når du har modtaget din anden nyhedspakke.

Betaling
Betaling sker en gang om året. Faktura udstedes sammen med den første nyhedspakke, der sendes.

Gebyr
Nyhedspakken fra Alinea er frataget ekspeditionsgebyr.

Opsigelse
Nyhedspakken fra Alinea kan opsiges til 31. december i det indeværende år. Modtages en opsigelse i løbet af året, træder den først i kraft ved årets udgang.

Opsigelsen skal ske på skrift til vores Kundeservice på info@alinea.dk

Falder opsigelsen ikke inden 31. december, vil du modtage Nyhedspakken fra Alinea to gange i de efterfølgende år. Herefter betragtes abonnementet som opsagt.

Nyhedspakker, som ikke er rettidigt opsagt, kan ikke returneres og vil ikke blive krediteret.

Pris
Prisen for et abonnement på Nyhedspakken fra Alinea er 600 kroner for to nyhedspakker. Prisen er opgivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms. På faktura pålægges 25% dansk moms.

Kontakt Kundeservice vedr. momsfritagelse på udlandsordrer.

 

Tilmeld dig nyhedspakken her