Grundsystemer til Historie (6)
Filtre
Vælg kategori
Tilpas dit valg:

Vælg klassetrin

Alle

Alle
Se alle kategorier
Tilpas udvalg
System

Indsigt, perspektiv og forståelse

Find – Ind i historien er et grundsystem til historie i 3.-6. klasse. Her arbejder eleverne med historiske begreber, metoder og færdigheder. Målet er at de skal opleve fortidens mennesker og begivenheder som vedkommende og tankevækkende ved at perspektivere sin egen historie med sine forfædres.

Som lærer er du tænkt med hele vejen. Som igangsætter og formidler.

3.-6. klasse
System


Tilværelsens puls
Ind i historien, 3.-5. kl., er et underholdende og farverigt historiesystem, der indbyder eleverne til at lære om mennesker i historien gennem interessante nedslag i menneskets tilværelse. Systemet følger tilværelsens puls, ikke årstallenes, og lægger mere vægt på sammenfald i menneskers vilkår gennem tiderne end på periodebestemte forskelle.

3.-5. klasse
System

Levende historiefortælling
Klar, parat, historie! er et grundsystem, som styrker elevernes historiebevidsthed med gode historier fra vores fælles fortid.
Dine elever kommer på en kronologisk tidsrejse, som både behandler kanonpunkterne og verdenshistorien omkring dem. 

 

 

 

 

 

3.-9. klasse
System


Spændende projektorienteret historiesystem til udskolingen
Mellem fortid og fremtid er et projektorienteret historiesystem. Eleverne udfordres til at tage stilling, lede efter sammenhænge og alternative synsvinkler, hvilket er nødvendigt for at forstå et historisk forløb i en større kontekst. Systemet styrker elevernes kristiske sans og forståelse af kronologiske sammenhænge.

7.-10. klasse
System


Alineas nye grundsystem til historiefaget 
I På sporet af historien skal eleverne udvikle deres historiske empati og lære at forstå sig selv som historieskabte og historieskabende. Materialet trækker tråde til elevernes egen hverdag og skaber identifikation med kontrafaktiske opgaver, hvor eleverne arbejder med ”hvad nu hvis”- scenarier.

Med På sporet af historien får du et materiale, som: 

  • sætter rammen for elevernes forståelse af sig selv som historieskabte og historieskabende
  • formidler levende med tidslinjer, video og højtlæsning
  • indtænker Cooperative Learning i undervisningen 
  • sætter klare mål og opfordrer til fælles undren

På sporet af historien til 3. klasse 
Materialet til 3. klasse begynder efter den sidste istid og slutter lige før Vikingetiden. Bog og web dækker tidsperioderne Jægerstenalderen, Bondestenalderen og Bronzealderen. Herudover skal eleverne arbejde med de tre kanonpunkter Ertebøllekulturen, Tutankhamon og Solvognen.

Har du bog, har du web!
På sporet af historien er en del af konceptet Har du bog, har du web! Det betyder, at når I køber et klassesæt, får I samtidig ubegrænset adgang til de digitale læremidler, som findes på paasporetafhistorien.alinea.dk. Her får I til hvert kapitel: lydfiler til højtlæsning, videoklip, lærerguider og årsplaner.