Før Sigma, lærerens bog, 2. udg., inkl. netadgang

Vejl. pris:
422,00
Ekskl. moms
Lærerens bog indledes med et kort didaktisk afsnit om samtaler med børn og muligheder med frønse-fortællingerne.

Elevbogens sider kommenteres, og Lærerens bog indeholder desuden seks frønsehistorier til oplæsning, 15 kopisider samt adgang til kopisider og alle elevbogens store farvelagte frønseilllustrationer velegnet til produktion af transparenter - er tilgængelige efter køb på www.materialehylden.dk.