Alle titler og serier (71)
Filtre
Vælg kategori
Tilpas dit valg:

Vælg klassetrin

Alle

Alle
Se alle kategorier
Tilpas udvalg
System

En legende start på franskundervisningen

Tegneserieuniverset i Bingo! fanger elevernes interesse og præsenterer franskundervisningen på en legende og overskuelig måde. Vi følger tegneseriefigurerne Martin og Martine og præsenteres via dem for dialoger, lege, sange og bevægelse. Der er fokus på det enkle og nære hverdagssprog.

Eleverne øver sig i at opfatte og reproducere de særlige franske lyde. De støttes i at udvikle deres egen lydskrift som hjælp til at knække koden til det franske skriftsprog. Hvert sammenhængende forløb afsluttes med et projekt, hvor eleverne kan vise deres sproglige færdigheder i en kreativ sammenhæng.

5.-6. klasse
Serie

CL i fremmedsprog består af Cooperative Learning in English, auf Deutsch og en FranÇais, og er en serie til fremmedsprogsundervisningen, der består af to bøger til hvert sprog. Hver bog er tematisk opbygget omkring 5 udvalgte CL-strukturer.

Cooperative Learning er oplagt i fremmedsprog. Eleverne får masser af taletid, og alle deltager aktivt på samme tid. Det er nemt at anvende, det er sjovt, og det virker!

Kagan Cooperative Learning er en undervisningsform, der via højt strukturerede samarbejdsprocesser skaber en helt ny dynamik i klasseværelset. Elevernes indbyrdes samarbejde organiseres i såkaldte Cooperative Learning-strukturer, der trin for trin fører eleverne gennem tænkning, skrivning, problemløsning, præsentationer og alt det andet, man har brug for at gøre, når man lærer.

Kagan Cooperative Learning har en inkluderende effekt, som først og fremmest skyldes SPIL-principperne: Samtidig interaktion, Positiv indbyrdes afhængighed, Individuel ansvarlighed og Lige deltagelse.

Serie

Cooperative Learning – effektiv læring og trivsel i danskundervisningen
Cooperative Learning – at lære gennem samarbejde – gør læringen sjovere og mere udbytterig for eleverne og har allerede forandret undervisningen i talrige klasseværelser.

Cooperative Learning er en undervisningsmetode, der er blevet ekstremt populær de senere år. Og det er der god grund til: Opsigtsvækkende testresultater med Cooperative Learning i blandt andet læsning, skrivning, sprog og matematik viser nemlig, at eleverne får et større fagligt udbytte. Da der hele tiden arbejdes med relationer og strukturerede samarbejdsprocesser, udvikler eleverne desuden en række vigtige sociale færdigheder.

Samarbejdet eleverne imellem er en af årsagerne til, at lærere og elever har taget så godt imod Cooperative Learning. Det betyder nemlig, at elever hver især er mere aktive i undervisningen – fx talende eller lyttende. Og det er de, fordi andre elever er afhængige af, at den enkelte deltager aktivt. Den indbyrdes afhængighed er med til at fremme et positivt læringsmiljø, som både lærer og elever stortrives i.

Når man bruger Cooperative Learning i undervisningen, kommer eleverne – helt bogstaveligt - op af stolen, fordi bevægelse og fysisk variation er en integreret del af CL. Det giver arbejdsglæde og øger både koncentration og hukommelse.

Cooperative Learning til 0. klasse og til mellemtrinnet
Alinea har både Cooperative Learning-materialer til børnehaveklassen og stavning på mellemtrinnet. Materialerne er tænkt som et supplement til den øvrige undervisning og henvender sig til den lærer, som ønsker variation og bevægelse i timerne. Bøgerne indeholder metodisk vejledning, øvelser og masser af kopiark til træning af relevante faglige områder i undervisningen.

Læs mere om materialerne under de respektive faner.

0. kl.
Cooperative Learning i børnehaveklassen
Cooperative Learning i børnehaveklassen – Giv eleverne ordet! er en håndsrækning til den børnehaveklasseleder, som ønsker variation og bevægelse i sin undervisning – og et materiale, der er lige til at gå til.

Bogen indeholder en metodisk vejledning, masser af øvelser og kopiark til træning af de store kompetenceområder, som skal opfyldes i børnehaveklassen:

- Engagement og fællesskab
- Dansk (Sproglig bevidsthed, Fortælling, Leg med skrivning og læsning)
- Naturfaglige fænomener
- Matematisk opmærksomhed

Øvelserne i bogen er organiseret efter fem CL-strukturer og tilpasset de krav, der stilles til undervisningen i børnehaveklassen i Fælles Mål (2014). Kapitlerne er bygget op efter samme struktur, så det er nemt at bruge. Materialet er tænkt sådan, at den enkelte børnehaveklasseleder kan ’plukke’ de øvelser, som passer ind i klassen på det givne tidspunkt, og er et supplement til træning af allerede gennemgået stof.

Bogen indeholder desuden omkring 100 kopiark og en stor årstidsplakat. Kopiarkene kan nemt kopieres, lamineres og forstørres alt efter behov, så de er lige til at bruge – og genbruge – i undervisningen. De kan også printes fra www.materialehylden.dk. På Materialehylden ligger også årstidsplakaten, som kan hentes op på whiteboardet, når klassen arbejder med årets gang.

Cooperative Learning er din mulighed for som børnehaveklasseleder at skabe variation i undervisningen og gøre det, du gør hvert år, på en ny måde. Når Cooperative Learning inddrages i undervisningen, deltager alle elever aktivt, og alle får masser af taletid.

3.-6. kl.
Stavning på mellemtrinnet
Stavning på mellemtrinnet klæder læreren på til at undervise i stavning efter fem samarbejdsstrukturer fra Jette Stenlev og Spencer Kagans bog Cooperative Learning.

Materialet indeholder:
• En kort introduktion til Cooperative Learning
• En beskrivelse af de fem Cooperative Learning-strukturer, som bruges i materialet
• Undervisningsforløb i hvert staveområde tilrettelagt ud fra de fem Cooperative Learning-strukturer
• Kopisider.

Stavning på mellemtrinnet kan bruges som et selvstændigt stavemateriale eller som et supplement til øvrige stavematerialer, eftersom det bygger på trinvis stavepædagogik.

Kopimappe A
I kopimappe A til 3.-4. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Lydrette og ikke-lydrette ord
• Korte og lange vokaler
• Vokalforveksling
• Dobbeltkonsonant.

Kopimappe B
I kopimappe B til 3.-4. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Stumme bogstaver
• Konsonantforveksling
• Store bogstaver
• Svære ord og typiske fejl.

Kopimappe C
I kopimappe C til 5.-6. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Rodmorfemer
• Ordklassen navneord
• Sammensatte navneord
• Navneords bøjning
• Ordklassen tillægsord
• Tillægsords bøjning.

Kopimappe D
I kopimappe D til 5.-6. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Ordklassen udsagnsord
• Bøjningsmorfemer – udsagnsord
• Afledninger – forstavelser
• Afledninger – endelser
• At skelne mellem -ene og -ende
• At bruge ejefald.

Digital

Portalen GEKKO-Fransk bliver til Franskportalen
Franskportalen Mellemtrin og Udskoling er en digital portal, der samler spændende digitale læremidler til din franskundervisning. Eleverne bliver i de mange forskellige undervisningsforløb introduceret til fransk musik, litteratur og kultur.

Franskportalen Mellemtrin og Udskoling indeholder Gekko-Fransk, Superreaders.dk, Onlineprøver.dk og Updates.

Franskportalen Mellemtrin og Udskoling er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

7.-10. klasse
System


Styrker dialogen, så det bliver nemmere at lære fransk
Français Formidable giver en god start på franskundervisningen, hvor sværhedsgraden øges langsomt, hvilket gør, at du får alle elever med. I begyndelsen fokuseres der på, hvordan det franske talesprog lyder og udtales. De mange dialogopgaver og Cooperative Learning-aktiviteter giver eleverne et solidt grundlag og en legende og sjov tilgang til det at lære fransk.

Web-ressourcerne byder på masser af lytteopgaver, der træner eleverne i at lytte specifikt eller globalt.

5.-9. klasse
Digital

GEKKO-Fransk kan kun købes som en del af Franskportalen
GEKKO-Fransk er et interaktivt onlinemateriale med inspirerende temabaserede forløb, der dækker hele franskforløbet i grundskolen. Temaforløbene inkluderer musik, litteratur, kulturmøder og projektarbejde. GEKKO-Fransk lægger op til, at eleverne kommer væk fra skærmen og bruger sproget aktivt.

GEKKO-Fransk giver dig kommunikativ undervisning med mange digitale fordele og dine elever får en god sprogstart med fokus på det grundlæggende ordforråd og formidling af fransk kultur. GEKKO-Fransk giver dig gode muligheder for at supplere din undervisning med nye emner, projektarbejde eller du kan supplere med dit eget materiale.

GEKKO-Fransk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

Digital

Onlineprøver Fransk kan købes selvstændigt eller som en del af Franskportalen
Med Onlineprøver Fransk kan eleverne vænne sig til prøvesituationen og forberede sig til FP i fransk. Prøverne har fokus på lytteforståelse, læseforståelse, sprogforståelse og skriftlig forståelse, som eleverne skal bruge til afgangsprøven. Elevernes opgaver rettes automatisk, så du som lærer kan bruge tiden på andre ting.

Onlineprøver Fransk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

8.-10. klasse
Digital

Aktualitet og inspirende opgaver lige til at bruge i din sprogundervisning
PS Praktisk Sprog finder du et væld af gennemarbejdede opgaver, der er nemme at bruge i den daglige undervisning i engelsk, tysk og fransk. 

PS Praktisk Sprog henvender sig til fremmedsprogslærere i grundskolen, der ønsker konkret inspiration til deres undervisning i engelsk, tysk og fransk i form af opgaver og faglig viden til faget. Den får du igennem mere end 600 opgaver, inspirerende artikler og konkrete tips til undervisningen.

1.-10. klasse
Serie

Kagan Cooperative Learning er en undervisningsform, der via højt strukturerede samarbejdsprocesser skaber en helt ny dynamik i klasseværelset. Elevernes indbyrdes samarbejde organiseres i såkaldte Cooperative Learning-strukturer, der trin for trin fører eleverne gennem tænkning, skrivning, problemløsning, præsentationer og alt det andet, man har brug for at gøre, når man lærer.

Kagan Cooperative Learning har en inkluderende effekt, som først og fremmest skyldes SPIL-principperne: Samtidig interaktion, Positiv indbyrdes afhængighed, Individuel ansvarlighed og Lige deltagelse.

Digital

Superreaders kan kun købes som en del af Engelsk-, Tysk- eller Franskportalen
Superreaders er et onlinebibliotek med over 200 digitale bøger til engelsk-, tysk- og franskundervisningen. Her findes masser af gode historier til sprogundervisningen i 1.-10. klasse eller som fritidslæsning.

Eleverne kan læse bøgerne både på computer og tablet, og så kan de få teksterne læst op af indtalt eller syntetisk stemme. Læsningen suppleres med interaktive opgaver og boganmeldelser, som eleverne læser og deler med hinanden.

Superreaders.dk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne >

1.-10. klasse

Sider