Alle titler og serier (154)
Filtre
Vælg kategori
Tilpas dit valg:

Vælg klassetrin

Alle

Alle
Se alle kategorier
Tilpas udvalg
System

Lær tysk som en tysker
Ach so! er et nytænkende grundsystem til tysk i 5.-9. klasse. Systemet tager udgangspunkt i børns naturlige sprogtilegnelse med dialogisk og handlingsorienteret undervisning.

Med Ach so! møder eleverne det tyske sprog på en naturlig måde. Børn lærer deres modersmål ved at lytte, se og efterligne – det gør de også i Ach so! Gennem didaktiserede film og tegnefilm bliver eleverne præsenteret for centralt ordforråd.

 

 

5.-7. klasse
Serie

CL i fremmedsprog består af Cooperative Learning in English, auf Deutsch og en FranÇais, og er en serie til fremmedsprogsundervisningen, der består af to bøger til hvert sprog. Hver bog er tematisk opbygget omkring 5 udvalgte CL-strukturer.

Cooperative Learning er oplagt i fremmedsprog. Eleverne får masser af taletid, og alle deltager aktivt på samme tid. Det er nemt at anvende, det er sjovt, og det virker!

Kagan Cooperative Learning er en undervisningsform, der via højt strukturerede samarbejdsprocesser skaber en helt ny dynamik i klasseværelset. Elevernes indbyrdes samarbejde organiseres i såkaldte Cooperative Learning-strukturer, der trin for trin fører eleverne gennem tænkning, skrivning, problemløsning, præsentationer og alt det andet, man har brug for at gøre, når man lærer.

Kagan Cooperative Learning har en inkluderende effekt, som først og fremmest skyldes SPIL-principperne: Samtidig interaktion, Positiv indbyrdes afhængighed, Individuel ansvarlighed og Lige deltagelse.

Serie

Cooperative Learning – effektiv læring og trivsel i danskundervisningen
Cooperative Learning – at lære gennem samarbejde – gør læringen sjovere og mere udbytterig for eleverne og har allerede forandret undervisningen i talrige klasseværelser.

Cooperative Learning er en undervisningsmetode, der er blevet ekstremt populær de senere år. Og det er der god grund til: Opsigtsvækkende testresultater med Cooperative Learning i blandt andet læsning, skrivning, sprog og matematik viser nemlig, at eleverne får et større fagligt udbytte. Da der hele tiden arbejdes med relationer og strukturerede samarbejdsprocesser, udvikler eleverne desuden en række vigtige sociale færdigheder.

Samarbejdet eleverne imellem er en af årsagerne til, at lærere og elever har taget så godt imod Cooperative Learning. Det betyder nemlig, at elever hver især er mere aktive i undervisningen – fx talende eller lyttende. Og det er de, fordi andre elever er afhængige af, at den enkelte deltager aktivt. Den indbyrdes afhængighed er med til at fremme et positivt læringsmiljø, som både lærer og elever stortrives i.

Når man bruger Cooperative Learning i undervisningen, kommer eleverne – helt bogstaveligt - op af stolen, fordi bevægelse og fysisk variation er en integreret del af CL. Det giver arbejdsglæde og øger både koncentration og hukommelse.

Cooperative Learning til 0. klasse og til mellemtrinnet
Alinea har både Cooperative Learning-materialer til børnehaveklassen og stavning på mellemtrinnet. Materialerne er tænkt som et supplement til den øvrige undervisning og henvender sig til den lærer, som ønsker variation og bevægelse i timerne. Bøgerne indeholder metodisk vejledning, øvelser og masser af kopiark til træning af relevante faglige områder i undervisningen.

Læs mere om materialerne under de respektive faner.

0. kl.
Cooperative Learning i børnehaveklassen
Cooperative Learning i børnehaveklassen – Giv eleverne ordet! er en håndsrækning til den børnehaveklasseleder, som ønsker variation og bevægelse i sin undervisning – og et materiale, der er lige til at gå til.

Bogen indeholder en metodisk vejledning, masser af øvelser og kopiark til træning af de store kompetenceområder, som skal opfyldes i børnehaveklassen:

- Engagement og fællesskab
- Dansk (Sproglig bevidsthed, Fortælling, Leg med skrivning og læsning)
- Naturfaglige fænomener
- Matematisk opmærksomhed

Øvelserne i bogen er organiseret efter fem CL-strukturer og tilpasset de krav, der stilles til undervisningen i børnehaveklassen i Fælles Mål (2014). Kapitlerne er bygget op efter samme struktur, så det er nemt at bruge. Materialet er tænkt sådan, at den enkelte børnehaveklasseleder kan ’plukke’ de øvelser, som passer ind i klassen på det givne tidspunkt, og er et supplement til træning af allerede gennemgået stof.

Bogen indeholder desuden omkring 100 kopiark og en stor årstidsplakat. Kopiarkene kan nemt kopieres, lamineres og forstørres alt efter behov, så de er lige til at bruge – og genbruge – i undervisningen. De kan også printes fra www.materialehylden.dk. På Materialehylden ligger også årstidsplakaten, som kan hentes op på whiteboardet, når klassen arbejder med årets gang.

Cooperative Learning er din mulighed for som børnehaveklasseleder at skabe variation i undervisningen og gøre det, du gør hvert år, på en ny måde. Når Cooperative Learning inddrages i undervisningen, deltager alle elever aktivt, og alle får masser af taletid.

3.-6. kl.
Stavning på mellemtrinnet
Stavning på mellemtrinnet klæder læreren på til at undervise i stavning efter fem samarbejdsstrukturer fra Jette Stenlev og Spencer Kagans bog Cooperative Learning.

Materialet indeholder:
• En kort introduktion til Cooperative Learning
• En beskrivelse af de fem Cooperative Learning-strukturer, som bruges i materialet
• Undervisningsforløb i hvert staveområde tilrettelagt ud fra de fem Cooperative Learning-strukturer
• Kopisider.

Stavning på mellemtrinnet kan bruges som et selvstændigt stavemateriale eller som et supplement til øvrige stavematerialer, eftersom det bygger på trinvis stavepædagogik.

Kopimappe A
I kopimappe A til 3.-4. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Lydrette og ikke-lydrette ord
• Korte og lange vokaler
• Vokalforveksling
• Dobbeltkonsonant.

Kopimappe B
I kopimappe B til 3.-4. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Stumme bogstaver
• Konsonantforveksling
• Store bogstaver
• Svære ord og typiske fejl.

Kopimappe C
I kopimappe C til 5.-6. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Rodmorfemer
• Ordklassen navneord
• Sammensatte navneord
• Navneords bøjning
• Ordklassen tillægsord
• Tillægsords bøjning.

Kopimappe D
I kopimappe D til 5.-6. klasse arbejder eleverne med følgende staveområder:
• Ordklassen udsagnsord
• Bøjningsmorfemer – udsagnsord
• Afledninger – forstavelser
• Afledninger – endelser
• At skelne mellem -ene og -ende
• At bruge ejefald.

System

Spring så højt, du kan! 
Der Sprung! sætter fokus på det, eleverne kan – frem for det, de ikke kan. Materialets grundidé er at motivere og inspirere dem. De skal se deres egen udvikling og arbejde ud fra egne målsætninger.

Der Sprung! indeholder mange forskellige opgavetyper, der kan løses på forskellige niveauer, og de indarbejdede Cooperative Learning-aktiviteter sørger for masser af taletid til alle elever.

5.-9. klasse
System

Klassisk grundsystem i nyt motiverende univers

Du bist dran er et gennemtestet grundsystem til tysk i 5.-9. klasse, der har fået en flot opdatering med mange nye elementer og indbydende illustrationer.  

Systemet er inspireret af tanken om læringsstile og de mange intelligenser i klasseværelset, som sikrer variation og differentiering i undervisningen. Eleverne skal være selvstændige i deres sprogindlæring, og derfor er der i hvert kapitel lagt vægt på målsætning og evaluering.  

5.-9. klasse
Digital

Portalen GEKKO-engelsk bliver til Engelskportalen Mellemtrin
Engelskportalen Mellemtrin er en digital portal, der samler spændende digitale læremidler til din engelskundervisning. I de temabaserede undervisningsforløb får 4.-6. klasse en god introduktion til den engelsksproget kultur og det engelske sprog.

Engelskportalen Mellemtrin er fuldt dækkende. Brug den som det primære læremiddel i din undervisning eller som ekstramateriale til undervisningsdifferentiering.

Engelskportalen Mellemtrin er tilskudsberettiget, dvs. du får 50% rabat
Læs mere om tilskudsreglerne

4.-6. klasse
Digital

GEKKO-Tysk Mellemtrin kan kun købes som en del af Tyskportalen Mellemtrin
GEKKO-tysk Mellemtrin er et digitalt læremiddel, der dækker hele tyskforløbet i grundskolen. Temaforløbene inkluderer musik, litteratur, kulturmøder og projektarbejde. GEKKO-tysk Mellemtrin veksler mellem sproglig aktivitet ved skærmen og i klasserummet.

GEKKO-tysk giver dig gode muligheder for at supplere din undervisning med nye emner, projektarbejde eller du kan supplere med dit eget materiale.

GEKKO-tysk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne

5.-6. klasse
Digital

GEKKO-tysk Udskoling kan kun købes som en del af Tyskportalen Udskoling
GEKKO-tysk Udskoling
er et digitalt læremiddel, der dækker hele tyskforløbet i grundskolen. Temaforløbene inkluderer musik, litteratur, kulturmøder og projektarbejde. GEKKO-tysk Udskoling lægger op til, at eleverne kommer væk fra skærmen og bruger sproget aktivt.

GEKKO-tysk Udskoling giver dig gode muligheder for at supplere din undervisning med nye emner, projektarbejde eller du kan sammensætte dit eget materiale.

GEKKO-tysk Udskoling er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne

7.-10. klasse
System

Få mundtlig aktive elever med Momo
I Momo til mellemtrinnet arbejder eleverne med det tyske sprog ud fra tekster, film, modeldialoger og Cooperative learning aktiviteter, så alle elever hele tiden er mundtligt aktive. Arbejdet med sproget er projektorienteret med fokus på ordforrådstilegnelse, sproglig bevidsthed og veksling mellem mundtlige og skriftlige opgaver.

 

 

5.-7. klasse
Digital

Onlineprøver Tysk kan købes selvstændigt eller som en del af Tyskportalen Udskoling
Med Onlineprøver til tysk kan eleverne vænne sig til prøvesituationen og forberede sig til afgangsprøven. Prøverne har fokus på lytteforståelse, læseforståelse, sprogforståelse og den skriftlige forståelse i det tyske sprog, som eleverne skal bruge til afgangsprøven. Elevernes opgaver rettes automatisk, så du som lærer kan bruge tiden på noget andet i klasselokalet.

Onlineprøver Tysk er tilskudsberettiget.
Læs mere om tilskudsreglerne

8.-10. klasse
Digital

Aktualitet og inspirende opgaver lige til at bruge i din sprogundervisning
PS Praktisk Sprog finder du et væld af gennemarbejdede opgaver, der er nemme at bruge i den daglige undervisning i engelsk, tysk og fransk. 

PS Praktisk Sprog henvender sig til fremmedsprogslærere i grundskolen, der ønsker konkret inspiration til deres undervisning i engelsk, tysk og fransk i form af opgaver og faglig viden til faget. Den får du igennem mere end 600 opgaver, inspirerende artikler og konkrete tips til undervisningen.

1.-10. klasse

Sider